Архів новин за 2015 р.

28 грудня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у грудні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Плига А. Вплив рекреаційно-туристичного комплексу на розвиток економіки України;

2) Шилова Е. Основные проявления социальной ответственности потребителя.

                                                                                                                                                    

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2015 р. № 1291 диплом доцентаГубановій Ніно Нодарівні присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної економічної теорії.

Щиро вітаємо Ніно Нодарівну з присвоєнням вченого звання доцента!

Бажаємо життєвої енергії, міцного здоров’я, нових досягнень і щедрих ужинків на науковій ниві!

Колектив кафедри

                                                                                                                                                    

30 листопада 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у листопаді обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Пустовит Д. А. Особенности асимметрии информации на рынке труда Украины;

2) Савчук А. А. Проблема трудоустройства молодежи в Украине.

                                                                                                                                                    

29 листопада 2015 р. колектив кафедри загальної економічної теорії взяв участь у IMG_2893загальноуніверситетському Дні відкритих дверей.

Із затвердженими в НТУ «ХПІ» правилами прийому на 2015/2016 уч. рік і з новим переліком спеціальностей можна ознайомитися за посиланням.

                                                                                                       

27 листопада 2015 р. на засіданні Вченої ради НТУ «ХПІ» в урочистій обстановці ректор IMG_6345професор Сокол Є.І. і почесний ректор професор Товажнянський Л.Л. вручили атестат кандидата економічних наук ст. преп. кафедри загальної економічної теорії Яцині Вікторії Валентинівні.

Колектив кафедри приєднується до привітань ректорату університету!

                                                                                                                                                    

19 листопада 2015 р. на зустрічі викладачів з першим заступником Міністра освіти і науки IMG_6275України Інною Совсун було заслухано її доповідь про реформи у сфері освіти. У ході зустрічі викладачі НТУ «ХПІ», у тому числі економічного факультету та кафедри загальної економічної теорії, мали можливість поставити проблемні і хвилюючі питання, що пов’язані з наукою та освітою.

Фотогалерея

                                                                                                                                                    

30 жовтня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у жовтні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Арестова А.Л. Домашние хозяйства в экономике Украины;

2) Штанько Н.В. Проблема дефіциту енергоресурсів в Україні.

                                                                                                  

20 жовтня 2015 р. Праці науково-педагогічних працівників кафедри загальної економічної теорії оновлено у цифровому репозитаріeNTUKhPIIRю

«Електронний архів Національного технічного
у
ніверситету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR)
.

                                                                                                                                                    

1 жовтня 2015 р. Активну творчу діяльність студентів на заняттях з курсу «Національна економічна система» успішно організовує доцент, кандидат економічних наук Назаренко О.В. IMG_20150909_131113Семінарські заняття Олени Василівни завжди проходять цікаво, захоплююче і оригінально.

На початку вивчення дисципліни «Національна економічна система» за допомогою малюнка «Карта України» студенти зобразили її багатства: руди, вугілля, чорноземи, освічених людей і т.п. Студенти зрозуміли, що їх навчання і праця «розбудять сплячого богатиря» – економічний потенціал своєї Батьківщини.

Доц., к.е.н. Назаренко О.В. в черговий раз довела, що творчий підхід у навчанні плідно впливає на особистість студента, надаючи йому можливість для всебічного особистісного, а в подальшому і професійного розвитку.

                                                                                                                                                    

30 вересня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічнlogotipikої теорії у вересні обрані кращі студентські наукові роботи:

1) Черкашина О.Л. Технологічні трансформації економіки Україїни в умовах сучасної глобалізації;

2) Девицька В.С. Модернізація української економіки в умовах глобалізації.

                                                                                                                                                    

26 вересня 2015 р. колектив кафедри загальної економічної теорії взяв участь у щорічному о1світньому проекті «Ніч науки».

Фотогалерея

                                                                                                                                                      

1 вересня 2015 р. Щиро вітаємо першокурсників з початком студентського життя!

Чарльз Дарвін гов01.09.2015орив так: «Навчитися можна тільки тому, що любиш». Любіть науку, любіть знання – і це вам повернеться сторицею.

Нехай роки навчання будуть насичені новими враженнями, знаннями і навиками, що неодмінно відкриють двері в успішне майбутнє!

Колектив кафедри

                                                                                                                                                      

Грамота (обложка) Решетняк

На традиційних щорічних загальних зборах професорсько-викладацького складу університету (31.09.2015 р.) Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність» була нагороджена кандидат економічних наук, доцент кафедри загальної економічної теорії – Решетняк Наталя Борисівна.

Колектив кафедри щиро вітає Наталю Борисівну з отриманням нагороди.

Ваш професіоналізм, багаторічна та наполеглива праця внесли вагомий внесок у розвиток кафедри, забезпечили повагу серед колег та студентів.

Бажаємо наснаги та успіхів у майбутньому!

Колектив кафедри

Фотогалерея

                                                                                                                                                      

31 серпня 2015 року колектив кафедри загальної економічної теорії взяв участь у традиційних щорічних загальних зборах професорсько-викладацького складу університету.

Докладніше…

                                                                                                                                                        

30 червня 2015 року під головуванням Сергія Квіта відбулося засідання атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України на якому присуджено науковий ступень кандидата економічних наук асистенту кафедри ЗЕТ Яцині Вікторії Валентинівні.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Яцини В.В. на тему «Вплив трансакційних витрат на впровадження аутсорсингу у виробничу діяльність промислових підприємств» відбувся 8 квітня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.02 в Національному технічному університеті «ХПІ».

Науковий керівник – завідувач кафедри загальної економічної теорії НТУ «ХПІ», д.е.н., проф. Архієреєв С.І.

Офіційні опоненти: 1) Гавкалова Наталія Леонідівна – д.е.н., проф., завідувач кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця; 2) Біловодська Олена Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету.

Щиро вітаємо Вікторію Валентинівну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук!

Бажаємо творчого натхнення, міцного здоров’я та добробуту, подальших успіхів у науці та навчальній діяльності!

Колектив кафедри 

Фотогалерея

                                                                                                                                                        

Біля витоків економічної освіти в Харківському політехнічному
[Статтю підготували професор С. Архієреєв, доценти Т. Рябова, Н. Волоснікова.]

Історія НТУ «ХПІ» зберегла дані про те, що викладання курсу політичної економії, як першої соціально-економічної дисципліни у нашому вузі, почалося понад сто років тому. «Въ институте преподаются: химическая технология, металлургія, политическая экономія и статистика, бухгалтерія…» – відзначається в Статуті ХТІ (1885 р.). Докладніше…

_________________________________________________________________________________________

15 червня 2015 р.  До уваги учасників Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (7-8 квітня 2015 р.), секція № 5 «Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації».

Завантажити матеріали конференції можна переходячи за посиланням:

Скачати тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» (7-8 квітня, 2015 р.).

Оргкомітет конференції

                                                                                                                                                         

30 травня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічної теорії у травні обрані кращі студентські наукові роботи (докладніше).

                                                                                                                                                        

22 травня 2015 р. Студентки НТУ «ХПІ» Грибинюк Дар’я і Дунська Анна взяли участь у роботі Круглого столу «Проблеми забезпечення сталого розвитку економіки України» в рамках святкування Дня Науки в Харківському інституті банківської справи УБС НБУ. Тема наукової роботи Грибинюк Д. – «Розвиток альтернативних джерел енергії та економічна ефективність їх застосування». Науковий керівник – к.е.н., доц. Губанова М.М. Тема виступу Дунскої Анни – «Економічний ефект «витоку мізків» в Україні». Науковий керівник – к.е.н., доц. Волоснікова Н.М. Студентки нагороджені почесними грамотами.

Бажаємо успіхів в подальшій науковій роботі!

                                                                                                                                                     

20 травня 2015 р. Праці науково-педагогічних працівників кафедри загальної економічної теорії оновлено у цифровому репозитарію «Електронний архів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR).

                                                                                                                                                     

23 квітня 2015 р. За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічної теорії у квітні обрані кращі студентські наукові роботи (докладніше).

                                                                                                                                                     

У Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». Галузева конкурсна комісія нагородила дипломом другого ступеня студентку економічного факультету НТУ «ХПІ» Грибинюк Дар`ю (докладніше). 

                                                                                                                                                     

За інформацією організаційного комітету по результатам другого туру виборів ректора НТУ «ХПІ» кандидатура професора Сокола Є.І. отримала підтримку 70,1 % голосів виборців. 

Щиро вітаємо лауреата премії НАН України імені С.О.Лебедєва, член-кореспондента Національної академії наук України, доктора технічних наук, професора Сокола Є.І.  з обранням на найвищу університетську посаду – посаду ректора.

Бажаємо Вам успіхів, творчого натхнення та оптимізму!

                                                                                                                                                    

9 квітня 2015 р. Колектив кафедри загальної економічної теорії взяв участь у другому турі виборів ректора НТУ «ХПІ» (докладніше).

                                                                                                                                                     

7-8 квітня 2015 р.  Пленарне засідання Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» та робота секції № 5 «Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації»  (голова секції проф. Архієреєв С.І.; секретар секції  –  ст. викл. Двінських В.М.). Докладніше.

                                                                                                                                                     

2 квітня 2015 р. Колектив кафедри загальної економічної теорії взяв участь у виборах ректора НТУ «ХПІ» (докладніше).

                                                                                                                                                     

20 березня 2015 р.  За результатами роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри загальної економічної теорії у березні обрані кращі студентські наукові роботи  (докладніше).

                                                                                                                                                   

11 березня 2015 р. відбулася зустріч кандидатів на пост ректора НТУ «ХПІ» з колективом економічного факультету і факультету бізнесу та фінансів (докладніше).

                                                                                                                                                    

Шановні абітурієнти!

Запрошуємо Ваc відвідати останній у цьому сезоні День відкритих дверей, який відбудеться у суботу, 14 березня 2015 року в Спортивному комплексі НТУ «ХПІ» «Політехнік». Детальніше.

                                                                                                                                                     

15-28.02.2015 р.  Відповідно до плану виховної роботи економічного факультету, викладачі кафедри загальної економічної теорії чергували в студентському гуртожитку №12 (вул. Целіноградська 32) в період з 15 по 28 лютого (докладніше).

                                                                                                                                                     

25.02.2015 р. Доц., к.е.н. Назаренко О.В. провела комплекс спеціальних занять зі студентами військового факультету (гр. 131) з активним використанням ділової гри, яка застосовується як метод активного навчання її учасників з метою вироблення у них навичок прийняття рішень в нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей (докладніше).

                                                                                                                                                      

12 лютого 2015 р.  Шановні абітурієнти!  

Пропонуємо ознайомитися з Правилами прийому до НТУ «ХПІ» на 2015/2016 навчальний рік.

                                                                                                                                                      

24 січня 2015 р.  До уваги учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014», секція «Економічні дослідження системи державного регулювання підприємницької діяльності».

Завантажити  матеріали конференції можна переходячи за посиланням:

 Завантажити труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014».

Завантажити програму X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014».

 Оргкомітет конференції