Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

035 “Філологія”

Спеціалізація: “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”

Випускова кафедра: Ділової іноземної мови та перекладу

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • “Практичний курс англійської мови”;
  • “Практичний курс другої іноземної мови”;
  • “Теорія та практика перекладу”;
  • “Вводно-фонетичний курс англійської мови”;
  • “Вводно-фонетичний курс німецької мови”;
  • “Протокол перекладача та діловий етикет”;
  • “Лінгвокраїнознавство”;
  • “Ділова англійська мова”;
  • “Сучасна література англомовних країн”;
  • “Історія англійської мови”;
  • “Лексичні проблеми науково-технічного перекладу”;
  • “Переклад ділового мовлення (німецька мова)” та ін.