Магістратура

011 “Освітні, педагогічні науки”

Спеціалізація: “Педагогіка вищої школи”

Випускаюча кафедра: Педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

Випускникам надається кваліфікація: магістр з освітніх, педагогічних наук.

Можливості працевлаштування. Освітній рівень, набутий під час навчання, дозволяє працювати у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації від коледжу до університету, в системі безперервної освіти, департаментах освіти, загальноосвітніх навчальних закладах тощо.

017 “Фізична культура і спорт”

Спеціалізація: “Фізична культура і спорт”

Випускаюча кафедра: Фізичного виховання

Випускникам надається кваліфікація: магістр з фізичної культури та спорту.

Можливості працевлаштування. Державний та приватний сектори економіки України (спортивні клуби, спортивні організації, окремі заклади), держадміністрації, викладачі навчальних закладів різної форми власності, тренери з видів спорту.

035 “Філологія”

Спеціалізація: “Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська”

Випускова кафедра: Ділової іноземної мови та перекладу

Випускникам надається кваліфікація: магістр з філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Можливості працевлаштування. В якості референтів-перекладачів, секретарів-перекладачів, проектних менеджерів, технічних письменників в управлінських організаціях, державних установах, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, центрах міжнародних контактів, інформаційних та рекламних агентствах, а також в якості редакторів перекладу суспільно-політичної, науково-технічної та художньої літератури, гідами-перекладачами.

 

Спеціалізація: “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”

Випускова кафедра: Інтелектуальних комп’ютерних систем

Випускникам надається кваліфікація: магістр з філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика.

Можливості працевлаштування. Сфера виробництва (перекладач, інформатик), а саме, перекладацька та референтська робота, інформаційне забезпечення виробництва; структури та установи, що займаються розробкою та експлуатацією інформаційних систем, заснованих на механізмах природної мови, зокрема онлайнових, орієнтованих на веб-використання (технолог-лінгвіст); структури та установи інформаційного забезпечення: консультативна та діагностична робота в інформаційних консультативних центрах, службах (лінгвіст-експерт, лінгвіст-інформатик); освітні установи (викладач лінгвістики та інформатики в школі та ЗВО); сфера управління, обслуговування, підприємництва (лінгвіст-інформатик-практик); органи місцевої влади (перекладач-консультант, лінгвіст-експерт).

053 “Психологія”

Спеціалізація: “Психологія”

Випускова кафедра: Педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

Випускникам надається кваліфікація: магістр з психології.

Можливості працевлаштування. Керівні посади в органах місцевого самоуправління, органах міського та обласного управління, промислових підприємствах, фірмах та організаціях різних форм власності.

054 “Соціологія”

Спеціалізація: “Соціологічне забезпечення економічної діяльності”

Випускаюча кафедра: Соціології і публічного управління

Випускникам надається кваліфікація: магістр соціології.

Можливості працевлаштування. Наші випускники зможуть працювати, в аналітичних центрах і консалтингових компаніях, в маркетингових і рекламних агенціях, в мас-медіа компаніях; у центрах виборчих технологій, вищих навчальних закладах, в органах державного і муніципального управління, в організаціях і на підприємствах усіх форм власності де є служби управління персоналом, маркетингу, реклами, PR. Вони займатимуться соціологічним забезпеченням впровадження інновацій, формуванням позитивного іміджу організацій, створенням або модернізацією корпоративної культури, організацією ефективних систем комунікацій, розробкою систем підбору і стимулювання персоналу, збором, обробкою, аналізом соціальної інформації, підготовкою і проведенням виборчих і рекламних кампаній, вивченням ринку праці.

232 “Соціальне забезпечення”

Спеціалізація: “Управління в сфері соціального забезпечення”

Випускаюча кафедра: Педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

Випускникам надається кваліфікація: Магістр з соціального забезпечення.

Можливості працевлаштування. Освітній рівень, набутий під час навчання, дозволяє працювати у таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура і соціальне забезпечення; освіта, наука і наукове обслуговування тощо.

281 “Публічне управління та адміністрування”

Спеціалізація: “Адміністративний менеджмент”

Випускова кафедра: Соціології і публічного управління

Випускникам надається кваліфікація: магістр публічного управління та адміністрування.

Можливості працевлаштування. Керівні посади в органах місцевого самоуправління, органах міського та обласного управління, промислових підприємствах, фірмах та організаціях різних форм власності.