Наукова діяльність

В навчально-науковому інституті соціально-гуманітарних технологій колективами кафедр постійно проводяться наукові заходи, зокрема, всеукраїнські та міжнародні конференції:

1. На базі кафедри ДІМП:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНИХ НАУК В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУЧАСНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ».

2. На базі кафедри ІКС:

  • International Conference on COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS.

3. На базі кафедри ППУСС:

  • Міжнародна науково-практична конференція «ЛІДЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА НА ОСНОВІ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»;
  • Міжнародна науково-практична конференція «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ»;
  • Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «УКРАЇНА І СВІТ: ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНА ЕЛІТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС»;
  • Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих викладачів та вчених «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»;
  • Міжнародна школа-семінар «СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ».

4. На базі кафедри права:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»;
  • Круглий стіл «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА».

5. На базі кафедри соціології і публічного управління:

  • Міжнародна наукова конференція «СУЧАСНІ СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ВИМІРАХ»;
  • Науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ НТУ «ХПІ»».

6. На базі кафедри фізичного виховання:

  • Міжнародна науково-практична конференція «ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ОСВІТИ»

7. На базі кафедри філософії:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ».

Ведеться науково-дослідна робота, участь у міжнародних проектах, захист великої кількості дисертаційних робіт. До наукової діяльності залучаються і студенти інституту.

В ННІ СГТ функціонує редакційна колегія видання “Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства”, який присвячене визначенню проблем розвитку українського суспільства та пошуку шляхів їх вирішення засобами соціально-гуманітарних наук та технологій.