Аспірант

Факультет соціально-гуманітарних технологій здійснює підготовку докторів філософії (Ph.D.) за спеціальностями:

З детальною інформацією та новинами аспірантури та докторантури НТУ «ХПІ» можна ознайомитися на сайті: http://web.kpi.kharkov.ua/phd/