Аспірантура 011 «Освітні, педагогічні науки»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

ОНП «Освітні, педагогічні науки»

Архів ОНП:

Освітньо-наукова програма 02.07.2021 р

Освітньо-наукова програма 2021 р.

Освітньо-наукова програма 2019 р.

Освітньо-наукова програма 2017 р.

Освітньо-наукова програма 2016 р.

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ НА ОНП

Відгуки стейкхолдерів на сайті

Відгуки по ОНП

Відгуки по ОНП

 

ПРОЄКТИ ОНП ТА ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Сайт з проектами та обговоренням

Проект на сайті кафедри 2023 р.

Проект на сайті кафедри 2021 р.

Засідання кафедри 2021 р.

Засідання кафедри 2022 р.

Засідання кафедри 2023 р. – затвердження проєкту

Засідання кафедри 2023 р. – затвердження пропозицій аспірантів

Засідання кафедри 2023 р. – затвердження ОНП та НП

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Навчальний план

Архіви НП:

Навчальний план 02.07.2021 р.

Навчальний план 2021 р.

Навчальний план 2019 р.

Навчальний план 2016 р. та 2017 р.

 

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

Документи та процедура

Програма вступного випробування по спеціальності

Вступ в дистанційних умовах у 2022 році

Вступ іноземної громадянки у 2022 році

 

ОПИСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Обов’язкові навчальні дисципліни:
*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни – екзамен

1.1.1 Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності
1.1.2 Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі
1.1.2 Українська мова як іноземна
1.1.3 Представлення наукових результатів
1.2.1 Інформаційні технології в педагогічній та науковій діяльності
1.2.2 Методи та методологія педагогічного дослідження
1.2.5 Наукові основи вищої професійної освіти і підготовки майбутніх фахівців

Вибіркові навчальні дисципліни
Повний перелік вибіркових дисциплін та їх опис на сайті аспірантури https://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=11227

Вибіркові навчальні дисципліни, що читаються викладачами кафедри:

 3-й семестр (2-й курс):

2.1.303 Професійно-етичні засади педагогічної діяльності
2.1.304 Методика викладання загальнонаукових та фахових дисциплін у закладах освіти
2.1.306 Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти
2.1.307 Педагогічна та професійна психологія
2.1.308 Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників вищої школи

4-й семестр (2-й курс):

2.2.395 Методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічній школі

Архіви описів навчальних дисциплін:

АРХІВ 2020-2021 навч. рік

АРХІВ весна 2021

АРХІВ 2021-2022 навч. рік

АРХІВ 2022-2023 навч. рік

 

МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В АСПІРАНТУРИ

Моніторинг, який проводиться аспірантурою:

Результати опитування 2022 р.

Результати опитування 2021 р.

Результати опитування 2020 р.

Результати опитування 2019 р.

Результати опитування 2018 р.

Результати опитування 2017 р.

Моніторинг, який проводиться кафедрою:

Опитування щодо якості викладання, індивідуальної освітньої аудиторії, задоволеності комфортними умовами та безпекою, педагогічною практикою

Результати моніторингу використовуються для удосконалення навчального процесу, перегляду робочих навчальних програм, змісту та методів підготовки, для залучення студентів до різноманітних додаткових заходів. Зокрема аспірантів було запрошено і вони взяли участь у школі-семінарі по темам, які відповідали їх інтересам:

Участь аспірантів у школі-семінарі по результатам моніторингу якості їхнього навчання

Семінар «Академічна доброчесніть» 29.11.2019

Семінар «Публікації та академічна доброчесніть» 20.02.2023

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Положення про педагогічну практику

Педагогічна практика у 2021 р.

ДОКТОРСЬКИЙ ІСПИТ

Положення про докторський іспит, загальна програма

Докторський іспит у дистанційних умовах у 2022 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ, ЩО ЗАДІЯНІ НА ОНП

Портфоліо викладачів:

О.Г. Романовський

О.А. Ігнатюк

Т.В. Гура

С.М. Резнік

Л.М. Грень

Т.О. Солодовник

О.В. Квасник

Ю.Г. Чебакова

Н.В. Підбуцька

Н.В. Середа

О.С. Пономарьов

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСПІРАНТІВ, ЩО ЗАДІЯНІ НА ОНП

Портфоліо аспірантів

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ

Відповідність наукової діяльності аспірантів із напрямом досліджень їх наукових керівників

РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ РАДИ

Відповідність наукової спільноти НТУ «ХПІ» напряму тем дисертацій аспірантів в межах освітньо-наукових программ

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

Підсумки розподілу аспірантів:

ЗАЛУЧЕННЯ ДО АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ НА ОНП:

Представників роботодавців

Зустріч із представником роботодавців фахівців освітніх, педагогічних наук, завідувачем кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), доктором педагогічних наук, професором Сущенко Андрієм Віталійовичем

Практиків та експертів галузі

Зустріч із випускницею кафедри програми PhD, доктором філософії освітніх, педагогічних наук, дослідницею проблем професійної відповідальності Зінченко Ліною Володимирівною

ЗАЛУЧЕННЯ АСПІРАНТІВ ДО МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ

http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/vistup-aspirantiv-kafedri-na-mizhnarodnij-konferentsiyi/

http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/vistup-aspirantiv-kafedri-na-mizhnarodnij-konferentsiyi-molodih-vchenih/

http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/vistup-aspirantiv-kafedri-na-v-mizhnarodnij-naukovo-praktichnij-konferentsiyi/

http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/vystup-aspirantiv-kafedry-na-mizhnarodnij-konferentsiyi/

https://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/aspiranty-kafedry-oznajomylys-iz-naukovo-pedagogichnym-dosvidom-amerykanskyh-profesoriv/

http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/prodovzhuyetsya-zaluchennya-aspirantiv-kafedry-do-mizhnarodnoyi-naukovoyi-spilnoty/

УЧАСТЬ АСПІРАНТІВ У НАУКОВИХ ПРОГРАММАХ, ПЛАНАХ, ТЕМАХ

http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/uk/uchast-aspirantiv-u-naukovih-programah-planah-temah/

ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА З АСПІРАНТАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПАНДЕМІЇ

Семінар «Академічна доброчесніть» 29.11.2019

Педагогічна практика у 2021 р.

Участь аспірантів у школі-семінарі по результатам моніторингу якості їхнього навчання

Атестація аспірантів

Затвердження Індивідуальних планів, тем дисертацій та наукових керівників аспірантів першого року навчання у 2022 р.

Семінар «Публікації та академічна доброчесніть» 20.02.2023

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Відділ аспірантури

Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Навчальний відділ

Наукова бібліотека

Методичний відділ