Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти 

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка

Пропонуємо всім бажаючим та зацікавленим особам відправляти зауваження та побажання у формі, розташованій на сайті аспірантури:

https://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=9124

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ