Педагогіка вищої школи

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на чолі з Романовським Олександром Георгійовичем, доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України проводить професійну підготовку магістрів за фахом 011 «Освітні/педагогічні науки», спеціалізація 011.01 «Педагогіка вищої школи» з присвоєнням кваліфікації «викладач вищого навчального закладу» та запрошує вас до співробітництва.

Випускники отримують диплом магістра з освітніх, педагогічних наук (спеціалізація «Педагогіка вищої школи») державного зразка.

Навчання передбачає вивчення питань освітньої і професійної підготовки фахівців, моделювання професійної діяльності майбутніх фахівців, дидактичних систем і освітніх технологій у вищій школі, інноваційних технологій в освіті, філософії освіти, педагогічної культури, педагогічної психології, педагогічної риторики тощо.

Якість підготовки забезпечують кваліфіковані викладачі кафедри, доктори і кандидати педагогічних, філософських, технічних наук, мистецтвознавства.

Романовський А.Г. — член-кореспондент НАПН України, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедрою педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна.

 • Ігнатюк О.А. – д.пед.н., професор

 • Пономарьов О.С. – к.т.н., професор

 • Михайличенко В.Є. – к.філос.н., професор

 • Середа Н.В. – к.мист., доцент

 • Солодовник Т.О. – к.пед.н., доцент

 • Чебакова Ю.Г. – к.пед.н., доцент

 • Квасник О.В. – к.пед.н., доцент

 • Демідова Ю.Є. – к.т.н., доцент

Кафедра має плідні ділові зв’язки з Національною академією педагогічних наук України, провідними навчальними закладами України та інших країн світу.

Студенти мають можливість стажуватися за місцем роботи або в НТУ «ХПІ». Захист кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) можливий українською і англійською мовами.

Магістратура з педагогіки вищої школи часто стає стартом для подальшої науково-методичної роботи, освоєння нових сучасних методик викладання. Успішне навчання в магістратурі обумовлює можливість вступу до аспірантури. З 2001 року функціонує аспірантура за фахом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки). За цей час були захищені 2 докторські і 22 кандидатські дисертації з педагогіки.

Студенти мають можливість брати участь в Міжнародних конференціях, що проводяться на базі кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, публікувати наукові статті в провідних фахових виданнях.

Магістри спеціальності «Педагогіка вищої школи» беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. У 2010 році робота студентки денної форми вчення була удостоєна диплома 2-го ступня.

Диплом магістра з освітніх, педагогічних наук (спеціалізація «Педагогіка вищої школи») дає можливість працювати викладачем вищих навчальних закладів будь-якого профілю (гуманітарного, технічного, медичного, економічного, управлінського тощо).

Магістратура на базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» дає можливість в короткі строки (1,4 роки на денній або заочній формі навчання) отримати диплом магістра і фундаментальні знання з сучасних методик викладання у вищих навчальних закладах.

За спеціальністю «Педагогіка вищої школи» за попередні роки навчалися та успішно закінчили керівники та викладачі вищих навчальних закладів України:

 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 • Харківський національний університет внутрішніх справ

 • Харківський Національний Медичний Університет

 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

 • Харківський державний університет будівництва та архітектури

 • Харківський національний університет радіоелектроніки

 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди

 • Запорізькій державний медичний університет

 • Харківська державна академія фізичної культури

 • Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»

 • Харківська Державна Академія Дизайну та Мистецтв

 • Харківська медична академія післядипломної освіти

 • Національний фармацевтичний університет

 • Управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради

 • Харківська гуманітарно-педагогічна академія

 • Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти

 • Харківський торгівельно-економічній інститут КНТЕУ

 • Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

 • Харківський базовий медичний коледж №1

 • Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти

 • Вовчанський медичний коледж

 • Богодухівський медичний коледж

 • Харківський радіотехнічний технікум

 • Електромеханічний технікум Харківської державної академії міського господарства

 • Обліково-економічний технікум-інтернат ім. Ф.Г. Ананченка

 • Харківський коледж університету інформаційно – комунікаційних технологій

 • Харківський машинобудівний коледж

 • Харківський електромеханічний технікум ХНАМГ

 • Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну»

 • Електромеханічний технікум Харківської національної академії міського господарства

 • Харківський гідрометеорологічний технікум

 • Харківський індустріально – педагогічний технікум

 • Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П.Василенка

 • Державний професійно-технічний навчальний заклад „Харківське вище професійно-технічне училище будівництва”

 • Державний професійно-технічний навчальний заклад „Харківське вище професійне училище сфери послуг”

 • Центр професійно – технічної освіти № 4 м. Харкова

 • Державний навчальний заклад «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти»

 • Словянський технікум залізничного транспорту

 • Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту

 • Балаклійський коледж Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

 • Лисичанський нафтохімічний технікум та інші

Контакти для отримання детальної інформації:

Контактні телефони: (057) 707-68-60, 707-64-90, 707-60-42.

Керівник магістратури: доцент Середа Наталія Вікторівна

(050) 605-19-71.

е-mail: sereda.nataliia.khpi@gmail.com