Педагогіка вищої школи

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на чолі з Романовським Олександром Георгійовичем, доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України проводить професійну підготовку магістрів за фахом 011 «Освітні/педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи» з присвоєнням кваліфікації «викладач закладів вищої освіти» та запрошує вас до співробітництва.

Випускники отримують диплом магістра з освітніх, педагогічних наук (освітня програма «Педагогіка вищої школи») державного зразка.

Навчальний план підготовки передбачає вивчення наступних дисциплін:

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі

Управління проєктами в освіті

Моніторинг якості освіти у вищій школі

Педагогіка і психологія вищої школи

Інформаційні технології в освіті

Педагогічне спілкування та риторика

Лідерство у викладацькій діяльності

та інші

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Світовий досвід організації вищої освіти

Педагогічна етика

Освітній менеджмент

Гендерна педагогіка

Психологія тимбілдінгу

Психолого-педагогічні основи  особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця

Професійна самореалізація викладача

Основи PR

Коучінг в освіті

Освітній менеджмент

Фасилітаційна педагогіка

Сучасні технології віддаленого навчання

Педагогічна конфліктологія та інші

Якість підготовки забезпечують кваліфіковані викладачі кафедри, доктори і кандидати педагогічних, філософських, технічних наук, мистецтвознавства.

 • Романовський А.Г. — член-кореспондент НАПН України, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедрою педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна.
 • Ігнатюк О.А. – д.пед.н., професор
 • Пономарьов О.С. – к.т.н., професор
 • Середа Н.В. – к.мист., доцент
 • Солодовник Т.О. – к.пед.н., доцент
 • Чебакова Ю.Г. – к.пед.н., доцент
 • Квасник О.В. – к.пед.н., доцент
 • Демідова Ю.Є. – к.т.н., доцент
 • Воробйова Є.В. – к.пед.н., доцент
 • Костиря І.В. – к.пед.н., ст. викл.

Кафедра має плідні ділові зв’язки з Національною академією педагогічних наук України, провідними навчальними закладами України та інших країн світу.

Студенти мають можливість стажуватися за місцем роботи або в НТУ «ХПІ». Захист кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) можливий українською і англійською мовами.

Магістратура з педагогіки вищої школи часто стає стартом для подальшої науково-методичної роботи, освоєння нових сучасних методик викладання. Успішне навчання в магістратурі обумовлює можливість вступу до аспірантури. З 2001 року на кафедрі функціонує аспірантура з педагогіки. Випускники магістратури мають змогу продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». За цей час були захищені 2 докторські і 31 кандидатські дисертації з педагогіки.

Здобувачі мають можливість брати участь в Міжнародних конференціях, що проводяться на базі кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, публікувати наукові статті в провідних фахових виданнях.

Магістри спеціальності «Педагогіка вищої школи» беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Диплом магістра з освітніх, педагогічних наук (освітня програма «Педагогіка вищої школи») дає можливість працювати викладачем закладів вищої освіти будь-якого профілю (гуманітарного, технічного, медичного, економічного, управлінського тощо).

Магістратура на базі диплома бакалавра, магістра за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» дає можливість в короткі строки (1,4 роки на денній або заочній формі навчання) отримати диплом магістра і фундаментальні знання з сучасних освітніх технологій та методик викладання у закладах вищої освіти.

Випускник може працювати на посадах викладача-стажиста, асистента, викладача, методиста в галузі вищої освіти у ЗВО України та за кордоном.

Наші випускники працюють в таких закладах вищої освіти:

 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 • Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна
 • Харківський національний медичний університет
 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди
 • Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»
 • Харківська медична академія післядипломної освіти
 • Національний фармацевтичний університет
 • Харківська гуманітарно-педагогічна академія
 • Запорізькій державний медичний університет
 • Комунальний заклад охорони здоров’я «Харківський обласний медичний коледж»
 • Харківський комп’ютерно-технологічний коледж НТУ «ХПІ»
 • Дніпровський центр підвищення кваліфікації персоналу державної кримінально-виконавчої служби України
 • Комунальний заклад охорони здоров’я Вовчанський медичний коледж
 • Новомосковський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету
 • Комунальний заклад охорони здоров’я Богодухівський медичний коледж та інші

Контакти для отримання детальної інформації:

Контактні телефони: (057) 707-64-90, 707-60-42.

Керівник магістратури: доцент Середа Наталія Вікторівна

(050) 605-19-71 (Viber/Telegram).

е-mail: Nataliia.Sereda@khpi.edu.ua

sereda.nataliia.khpi@gmail.com