Видання кафедри

Проблемам розвитку лідерських якостей у студентів закладів вищої освіти та працівників підприємств і організацій, педагогічного лідерства, психолого-педагогічним проблемам організації управлінської підготовки у ЗВО, проблемам розвитку особистості у освітньому процесі ЗВО, гуманізації і гуманітаризації вищої технічної освіти присвячено значна кількість публікацій, серед яких (протягом 2019-2023 рр.):
– загальна кількість публікацій – у журналах, збірниках, матеріалах конференцій – 634;
– монографій – 10;
– підручників, навчальних посібників – 14.
Загальна кількість статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України працівниками кафедри протягом 2019-2023 рр. – 152.
Статей у журналах, що входять до бази даних Scopus та Web of Science (протягом 2019-2023 рр.) – 45.

 


Щоквартальний науково-практичний журнал

“ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ”

З 2000 року НТУ «ХПІ» видає щоквартальний науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», який є фаховим виданням з філософський, педагогічних та психологічних наук.
Часопис зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 2078-7782.

Науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами»включений до бази даних Ulrisch’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)

Вимоги до оформлення статей

Докладніше про журнал…

Архів випусків…

Рисунок2