Умови прийому “Психологія”

БАКАЛАВРАТ і МАГІСТРАТУРА

за спеціальністю 053 «Психологія» спеціалізація «Психологія»

(очна і заочна форми навчання)