Умови прийому “Психологія”

БАКАЛАВРАТ і МАГІСТРАТУРА

за спеціальністю 053 «Психологія» спеціалізація «Психологія»

(очна і заочна форми навчання)

Освітній ступінь БАКАЛАВР

спеціальність 053 «Психологія» спеціалізація «Психологія»

Бюджетні / контрактні місця очної форми навчання:

 • Бакалавр – 10 бюджетних місць / 70 контрактних місця

 • Магістр – 5 бюджетних місць / 10 контрактних місць

Бюджетні / контрактні місця заочної форми навчання:

 • Бакалавр – 0 бюджетних місць / 25 контрактних місць

 • Магістр – 0 бюджетних місць / 15 контрактних місць


Вартість контрактного навчання.

Денна форма навчання:

 • 30470 грн. \ рік (15235 грн. \ семестр) – для бакалаврів (4 роки)
 • 32940 грн. \ рік (16470 грн. \ семестр) – для магістрів (1,4 року)

Заочна форма навчання:

 • 13620 грн. \ рік (6810 грн. \ семестр) – для бакалаврів (4 роки)
 • 17780 грн. \ рік (8890 грн. \ семестр) – для магістрів (1,4 року)

 

Умови набору студентів за спеціальністю «ПСИХОЛОГІЯ» на очну та заочну форми навчання.

Перший рівень вищої освіти (БАКАЛАВР)

Форма навчання:  ДЕННА бюджет/контракт

                                      ЗАОЧНА  контракт

Вступ здійснюється на основі національного мультипредметного тесту

 • Тестові завдання національного мультипредметного тесту укладаються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів (відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української мови і літератури.
 • Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра зараховуються: бали національного мультипредметного тесту з української мови (перший предмет), математики (другий предмет) та історії України (третій предмет), або бали зовнішнього незалежного оцінювання 2019 – 2021 років з трьох конкурсних предметів (у будь-яких комбінаціях).
 •   Результати зовнішнього незалежного оцінювання 2019 – 2021 року з української мови та літератури/української мови, математики чи та/або історії України за бажанням вступника можуть бути зараховані замість відповідних предметів національного мультипредметного тесту, якщо різниця балів національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного предмету не перевищує 15 балів.

 

Строки вступної кампанії  перший  рівень вищої освіти (БАКАЛАВР)  
денна та заочна форма навчання

 • Реєстрація для складання МКТ – з 27 червня до 18:00 18 липня
 • Основна сесія МКТ – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня.
 • Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.
 • Проведення творчих конкурсів – з 1 до 18 липня (бюджет+контракт), з 9 до 16 серпня (тільки контракт).
 • Подання заяв для вступу – з 29 липня до:

  8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів (які складатимуться з 9 до 16 серпня);

  23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту. Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня.

 • Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – 2 вересня до 18:00.
 • Зарахування: – бюджет – 5 вересня; – контракт – визначають правилами прийому закладу, але не пізніше 30 вересня.
 • Переведення на вакантні місця – до 19 вересня

 

Необхідні документи:

 • заява встановленого зразка;

 • документ про середню освіту (оригінал і копія);

 • медична довідка (форма 086-У, оригінал і копія);

 • фотографії (3 * 4 см, 6 шт);

 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал і копія).

Особисто надаються оригінали документів:

 • паспорт (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта);

 • військовий квиток (приписне).


Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність – 053 ПСИХОЛОГІЯ

Другий рівень вищої освіти (МАГІСТР)

денна та заочна форма навчання

Умови прийому:

ВСТУП на основі диплома БАКАЛАВРА

Вступ до магістратури складається з проходження наступних етапів:

1) Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК);

2) Фаховий тест із психології (для випускників-психологів ХПІ вважається оцінка за дипломну роботу)

МТНК – комп’ютерні онлайн-тести, що відбуватимуться в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (як і НМТ), створених у населених пунктах України (за погодженням з органами державної влади), а також
у деяких країнах Європи. Перелік країн і міст, де можна буде пройти НМТ, невдовзі з’явиться на сайті УЦОЯО (https://testportal.gov.ua/).
МТНК міститиме завдання, спрямовані на визначення загальної навчальної компетентності вступника. Їх укладають відповідно до Програми ТЗНК (http://surl.li/bztbp)

Невдовзі УЦОЯО опублікує характеристики МТНК. Планується також, що, як і в учасників НМТ, в учасників магістерських випробувань буде можливість попрацювати з демонстраційними варіантами тестів в онлайн-режимі.

ВСТУП на основі диплома СПЕЦІАЛІСТ/МАГІСТР

 Вступ до магістратури складається з проходження наступних етапів у НТУ «ХПІ» :
1) МТНК (онлайн) або внутрішнє тестування на знання  іноземної мови (онлайн проводить НТУ “ХПІ”),
програма за посиланням http://surl.li/bztcx;
2) фаховий іспит зі психології (онлайн).
Програма іспиту можна подивитися тут (http://surl.li/bztbh)

 

 СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ другий рівень вищої освіти (МАГІСТР) денна та заочна форма навчання

 • Реєстрація для складання МТНК – з 27 червня до 18:00 18 липня.
 • Основна сесія МТНК – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня.
 • Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня.
 • Подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня та завершується:
  • 15 вересня – для осіб, які вступають на основі результатів МТНК або тільки фахового іспиту в закладі освіти.
 • Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 20 вересня.
 • Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – до 18:00 24 вересня.
 • Зарахування:
  • бюджет – 25 вересня;
  • контракт – визначають правила прийому закладу, але не пізніше 30 листопада.
 • Переведення на вакантні місця – до 10 жовтня.

 

Перелік документів для вступу до магістратури на денне відділення.

 1. Паспорт громадянина України – оригінал і копії 3 шт.

 2. ідентифікаційний код – оригінал і копії 3 шт.

 3. приписне для юнаків – оригінал і копія 1 шт.

 4. Фото – 6 шт. кожне фото ззаду підписано ПІБ

 5. Диплом про вищу освіту – оригінал і копія 1 шт.

 6. Вкладка до диплому – оригінал і копія 1 шт.

 7. Конверт по Україні – 1 шт.

 8. Конверт формату А5 – 1шт.

Необхідні документи для вступу до магістратури на заочне відділення

 1. Заява встановленого зразка (пишуть в заочному деканаті)

 2. Оригінал диплома та виписки

 3. Копія паспорта – 1 шт.

 4. Копія ідентифікаційного коду – 1 шт.

 5. Фотографії 3 * 4 – 4 шт.

 6. 5 конвертів з Україною з марками

 7. Свідоцтво про шлюб / розлучення (у разі, якщо прізвище в паспорті і дипломі відрізняються)

 8. Копія приписного (військового квитка) для чоловіків призовного віку.

Програма для проведення комплексного вступного іспиту при прийомі на навчання освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 053 «Психологія» спеціалізації 053 «Психологія».

Корисні посилання для абітурієнтів