Category Archives: Соціально-психологічна служба НТУ «ХПІ»

ПОНЯТТЯ УСПІХУ. СКЛАДОВІ УСПІХУ

Успіх – значна виконана робота або завдання, позитивний емоційний стан від її завершеності, або / та визнання її значення в очах оточуючих. У найбільш загальному розумінні успіх – це вміння усвідомлювати свої цілі і знаходити шляхи до їх досягнення. Фахівці

СПОСОБИ УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ

Перш за все, ви повинні усвідомити, що конфлікт є частиною природного спілкування між людьми, тому що кожен має свої власні потреби, цінності та інтереси і не повинен відповідати потребам, цінностям та інтересам іншої людини. На основі виникаючих відмінностей та суперечливих

РОЗВИТОК ВМІННЯ ВИРІШУВАТИ КОНФЛІКТИ

Оскільки конфлікти часто призводять до емоційних станів, коли важко мислити, робити висновки та творчо вирішувати проблеми, дотримуйтесь наведених нижче правил під час вирішення конфліктних ситуацій. Пам’ятайте, що в конфлікті в людині панує не розум, а емоції, що призводять до стану,

СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

Конфлікт – це зіткнення між протилежними цілями, інтересами, позиціями, думками партнерів по спілкуванню. Основні причини конфлікту: неможливість слухати, непорозуміння між партнерами по спілкуванню, не можливість погодитись, емоційна нестриманість. У конфліктних ситуаціях існує п’ять способів поведінки: компроміс, співпраця, уникнення, протистояння та

РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ. МЕТОДИКИ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ

Наш мозок нейропластичний – вміє адаптуватися до нових умов і змінюватися. І робити це він може в будь-якому віці. А найкраще мозок формує нові нейронні зв’язки, коли дізнається щось нове і запам’ятовує цю інформацію. Також дослідження показують, що регулярні тренування

МЕТОДИ ВЕДЕННЯ КОНСПЕКТУ

Для будь–якого студента оволодіння мистецтвом конспектування  є дуже важливим, адже від цього залежить, як він вивчіть матеріал, як підготується до іспиту та як його скласти. Конспектування – це процес обґрунтованої обробки текстових, аудіо- та відеоматеріалів для покращення пам’яті інформації. Написання

TIME-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. ВЧИМОСЯ ВСЕ ВСТИГАТИ

Брак часу – головна проблема будь -якого студента, особливо під час курсу. Ми ставимо сірники в очі, готуємо каструлю кави і пишемо курсову роботу до світанку. Насправді, якщо ви наполегливо вчитеся, ви також можете мати особисте життя та хобі. Найголовніше

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ. РОЗВИТОК СТРЕСОСТІЙКОСТІ

Стресостійкість – одна з трьох найпопулярніших рис особистості, які люди використовують для опису своїх сильних сторін. Це логічна відповідь на потреби суспільства, де здатність протистояти стресу тісно пов’язана із щастям, фізичним та психічним здоров’ям та результатом успішної праці. Стрес –

ЩО ТАКЕ АДАПТАЦІЯ. ВИДИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Настав вересень, і школярі, як і раніше, повертаються за парти. У цей період для багатьох першокурсників наступив важкий час. Нова обстановка, колектив, для деяких – нове місто, місце проживання. Зміна умов є одним з важливих факторів, який впливає на життя

Опитування здобувачів щодо соціально-психологічної служби університету

Посилання на опитування

Про соціально-психологічну службу НТУ «ХПІ»

  Рік заснування – 2019 Керівник: Підбуцька Ніна Вікторівна, д.психол.н., проф. Психологи: Книш Анастасія Євгенівна к. психол. н., доц. Штученко Ірина Євгенівна к. психол. н., доц. Метою діяльності служби є підвищення ефективності освітнього процесу, профілактика та вирішення конфліктів між учасниками освітнього

ХПІ відкриває онлайн-службу психологічної допомоги для студентів і співробітників

В НТУ «ХПІ» створена безкоштовна служба соціально-психологічної допомоги, до якої увійшли викладачі, випускники, студенти кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ «ХПІ» . Тепер в режимі онлайн політехніки (студенти і співробітники вишу) зможуть отримати психологічну