VIII Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів»

З великим задоволенням повідомляємо про те, що 23 травня відбулося пленарне засідання VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова школа  академіка  Івана Зязюна у  працях його соратників та учнів».

Іван Андрійович Зязюн – людина легендарна. Він увійшов в історію української та світової педагогіки як видатний теоретик, мислитель, філософ, організатор середньої та вищої освіти, засновник школи педагогічної майстерності, який стверджував, що талановитий педагог – запорука успішності суспільства і держави.

 Дуже приємно, що на цю конференцію зібралась педагогічна еліта нашої країни, яка вносить суттєвий вклад в розвиток педагогічних науки.

Конференцію провів її організатор, учень, соратник та послідовник Івана Андрійовича Зязюна,  засновник нашої кафедри, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України Романовський Олександр Георгійович.

В знак вдячності та поваги наша кафедра з гордістю несе ім’я Івана Андрійовича та в своїй діяльності продовжує втілювати педагогіку добра!

 Вже 8 років друзі та колеги, провідні вчені зі світовими іменами, однодумці Олександра Георгійовича Романовського, які разом починали та продовжували свій професійний шлях, радують нас своїми виступами, енергією та ідеями.

Свої вітання учасникам конференції надіслали Президент Національної педагогічної академії України Кремень Василь Григорович, Академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Ничкало Нелля Григорівна, академік Національної академії педагогічних наук України Філіпчук Георгій Георгійович, Почесний Президент Петрошанського університету Іліаш Ніколає (Румунія), ректор Петрошанського університету Міхай Раду Сорин Румунія; проректор Міжнародного інституту менеджменту «IMI-NOVA» Фетинюк Валентина.

Почав конференцію з вітальним словом – проректор з науково-педагогічної роботи НТУ «ХПІ» Мигущенко Руслан Павлович.

Свої виступи зробили директор Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ», Кіпенський Андрій Володимирович.

 Завідувачка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, Підбуцька Ніна Вікторівна свою промову почала зі слів вдячності нашим захисникам, завдяки яким ми змогли, не дивлячись на масивний обстріл нашого славного, незламного, залізобетонного міста Харкова, під гул сирен та вибухів, провести нашу легендарну конференцію.

Конференція підтвердила свій статус міжнародної. В ній взяли участь представники України, Румунії, Молдови, Латвії, Франції, як на рівні програмного комітету, так і у пленарному засіданні.

З цікавими доповідями виступили соратники і учні Івана Андрійовича Зязюна академік НАПН України Гуревич Роман Семенович, член-кореспондент НАПН України Кузмінський Анатолій Іванович, Почесний академік НАПН України Васянович Григорій Петрович, головний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Лавріненко Олександр Андрійович, провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Одеського державного університету внутрішніх справ, Семенова Алла Василівна.

На конференції зі своїми науковими дослідженнями виступили аспіранти кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна НТУ «ХПІ» – Кузнецова Ганна Анатоліївна та Сидоренко Олександр Олександрович. Всі доповіді були цікавими, науково-обґрунтованими.