Конференції

ВИСТУП АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

19-21 жовтня 2022 року у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулась XXX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2022)». Організатори конференції: НТУ «ХПІ» (Україна), Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Софійський університет «Св. Климент Охридський», Варшавська та Познанська політехніки (Польща), Петрошанський університет (Румунія). У конференції взяли

0 comments

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Лідери ХХІ століття. Погляд у майбутнє»

Незважаючи на бойові дії, науковці усієї України та нашої кафедри, зокрема, продовжують свою дослідницьку роботу. Ми підтримуємо заклик Президента України щодо повноцінного відновлення діяльності, щоб наблизити перемогу та зміцнити тил. А отже: 22 – 23 жовтня 2022 року на базі НТУ «ХПІ» планується проведення значної події – триватиме шоста Міжнародна науково-практична конференція «Лідери ХХІ століття.

0 comments

АСПІРАНТИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ШКОЛІ-СЕМІНАРІ

За результатами щорічного моніторингу якості навчання аспірантів за Освітньо-науковими програмами, який проводить аспірантура, було визначено труднощі, які виникають у аспірантів кафедри в ході виконання самостійної та науково-дослідницької роботи за оцінкою науково-педагогічних працівників. Зокрема, НПП кафедри відзначили «недостатній рівень володіння прийомами адаптації в умовах пандемії COVID-19, пов’язаних із додатковим психічним навантаженням» та «недостатній рівень володіння прийомами

0 comments

ВИСТУП АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ НА V МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

28-29 жовтня 2021 року кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна провела V Міжнародну науково-практичну конференцію «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами» («Leaders of the ХХІ century. Personality formation of charismatic leader on the basis of humanitarian technologies for social systems management»)

0 comments

V Міжнародна науково-практична конференція «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами»

Шановні колеги! З великим задоволенням повідомляємо, що 28-29 жовтня 2021 року наша кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» проводила V Міжнародну науково-практичну конференцію «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами» («Leaders of the ХХІ century. Personality formation

0 comments

ВИСТУП АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

12 жовтня 2021 року кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ» провела VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, здобувачів вищої освіти та молодих вчених «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» (“PSYCHOLOGICAL TOOLS THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP POTENTIAL OF MODERN YOUTH: THEORY AND PRACTICE”).

0 comments

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

21 жовтня 2015 року

Завантажити інформаційний лист…


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА
І.А. ЗЯЗЮНА У ЙОГО СОРАТНИКАХ ТА УЧНЯХ: ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ»
14-15 травня 2015 року

Завантажити інформаційний лист (укр)


МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

«УКРАЇНА І СВІТ: ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНА ЕЛІТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПРОГРЕС»

7-8 квітня 2015 року

Завантажити інформаційний лист


Міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика»

Сьогодні перед вищою школою постали принципово нові завдання, яких у неї раніше ніколи не було. Ці завдання полягають у забезпеченні нової якості підготовки фахівців відповідно до суспільних вимог, що викликані кардинальними змінами, характерними для нашого часу. Студентство і молодь є потенційним джерелом формування майбутньої управлінської еліти. Тому вкрай важливими є питання втілення сучасних здобутків психологічної та педагогічної наук у практику.

22 жовтня 2014 року на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбулася міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика». Ініціатором проведення конференції стала кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами, спільно з Харківським фондом психологічних досліджень, товариством психологів України (м. Харків), Українською асоціацією організаційних психологів та психологів праці (УАОППП).

В конференції прийняли участь 118 учасників, серед яких були студенти та молоді вчені з НТУ «ХПІ», ХНПУ імені Г.С. Сковороди та інших вишів Харкова та України. Крім того, були представлені тези і доклади вчених з Фінляндії, Швейцарії, Чехії, Росії, Республіки Гана.

На пленарному засіданні учасники заслухали та обговорили доклади, що стосувалися проблем підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності, розвитку лідерських якостей молоді, нових підходів до удосконалення системи вищої психологічної освіти.

Також учасники мали можливість набути практичних навичок на майстер-класах, що проводилися відомими психологами-практиками. На майстер-класі «Метафорічні асоціативні карти як інструмент консультування», який проводили Г.В. Попова (кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки и психології управління соціальними системами Національного технічного університету «ХПІ») та Н.Е..Мілорадова (кандидат психологічних наук, професор кафедри психології и педагогіки факультету підготовки спеціалістів підрозділів міліції громадської безпеки і кримінальної міліції  по справам дітей Харківського національного університету внутрішніх справ) учасники ознайомились з основними психологічними механізмами дії метафоричних асоціативних карт у консультативному процесі, як можна використовувати цей унікальний інструмент в індивідуальній та груповій роботі з клієнтами. Майстер-клас «Метод психологічної елевації в корекції взаємовідносин дитини та батьків» що представила Оксана Соловйова (практикуючий психолог, консультант) познайомив учасників із методикою психологічного лялькового театру, що допомагає діагностувати та коригувати відносини між батьками та дітьми, а також є досить дієвим методом роботи з психологічними проблемами дітей різного віку. Цікаві методики, щодо управління часом та планування були представлені на майстер-класі «Тайм-менеджмент», що проводила А.М..Лісенна (тренер і викладач Інституту сімейної психології и консультування, психотерапевт, старший викладач кафедри психологічного консультування і психотерапії факультету психології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна).

DSC_0900

DSC_0936IMG_3243

IMG_3359фотография (1)IMG_3314DSC_0915(3)фото 1IMG_3650IMG_3614IMG_4089IMG_3713IMG_3577IMG_3555
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

  «ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

  5-6 листопада 2014

Завантажити лист учасника


IMG_1345

Кафедра регулярно організовує і проводить міжнародні науково-практичні та наукові конференції в галузі педагогіки, психології, філософії, управління соціальними системами, а також з проблем формування гуманітарно-технічної еліти.