Матеріально-технічне забезпечення

Ознайомлення з НТУ “ХПІ”

Ознайомлення з кафедрою ППУСС ім. академіка І.А. Зязюна

Підготовка психологів