Аспірантура 053 Психологія

На кафедрі ППУСС НТУ «ХПІ» проводиться набір та підготовка докторів філософії за спеціальністю 053 «Психологія».
З 2022 року розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю 053 Психологія.
Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється як за очною (денна, вечірня), так і заочною формою навчання.
Випускники можуть працювати за такими професіями (згідно Національного класифікатора професій ДК 003:2010):
2310.1 Професори та доценти
2310.2 Інші викладачі університетів і вищих навчальних закладів
2310 Працівники професійних навчально-виховних закладів, професійно-технічних навчальних закладів
2445.1 Наукові співробітники (психологія)
2445.2 Психологи
Можливе подальше продовження освіти за наступним (науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації

 

Інформація про дисципліни професійної спрямованості для третього (освітньо-наукового) рівня підготовки

1.2.1 Інформаційні-комунікаційні технології для наукового пошуку у психології
1.2.2 Методологічні основи психологічних досліджень
1.2.3 Сучасні кількісні методи аналізу даних психологічних досліджень
1.2.5 Психологія професіоналізму майбутнього фахівця
2.1.1 Гендерні дослідження в сучасній психологічній науці
2.1.2 Психологія здоров’я особистості в умовах професійного розвитку
2.1.9 Психологічні основи організації онлайн навчання

 

Атестація аспірантів

Атестація аспірантів кафедри 13 вересня 2023 року