Category Archives: Обговорення

ОБГОВОРЕННЯ ОНОВЛЕНИХ ВИМОГ ДО ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

27 червня 2022 року відбулось засідання методичної комісії спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» на корпоративній платформі Office365, під час якого члени робочої групи ОП «Педагогіка вищої школи» обговорили та затвердили оновлені вимоги до написання, оформлення та захисту випускних кваліфікаційних робіт

Обговорення ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення»

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Управління в сфері соціального забезпечення» розроблена відповідно до вимог стандарту вищої освіти України для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення». У змісті ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення» враховані вимоги

ОБГОВОРЕННЯ ОНП PhD «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

18 травня 2022 року відбулось засідання кафедри на корпоративній платформі офіс365, під час якого аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри обговорили ОНП «Освітні, педагогічні науки». У висловлюваннях аспірантів та викладачів відзначалось позитивні сторони, актуальність та затребуваність ОНП. У сьогоднішніх складних умовах

Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми «Управління в соціальній сфері» другого (магістр) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 – Соціальне забезпечення

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Освітньо-наукової програми «Управління в соціальній сфері» другого (магістр) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 – Соціальне забезпечення. Для відкриття магістратури на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна. Проєкт Освітньо-наукової програми

Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми “Психологія” третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 – Психологія 

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Освітньо-наукової програми “Психологія” третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 – Психологія галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки Всім бажаючим та зацікавленим особам відправляти зауваження та побажання у формі за лінком https://forms.gle/tbQa6cd8JwCBJovq8

ОБГОВОРЕННЯ ОНП «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

24 червня 2021 р. відбулося засідання кафедри на корпоративній платформі офіс365. Було обговорено пропозиції щодо ОНП «Освітні, педагогічні науки» від науково-педагогічних працівників кафедри та аспірантів. Розглянуто звіт ЕГ «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми» та експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості

Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти 

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка Пропонуємо всім бажаючим та зацікавленим особам відправляти зауваження та побажання у формі, розташованій на сайті