Category Archives: Обговорення

Обговорення ОПП та ОНП Психологія

5 січня на кафедрі педагогіки і психології було проведено зустріч зі стейкголдерами, в ході якої обговорювалися зміни в освітньо-професійну та освітньо-наукову програму за спеціальністю 053 “Психологія”. В зустрічі взяли участь представники академічного середовища (Лариса Березовська з Національного університету «Львівська політехніка»,

Обговорення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» на методичній комісії

04.01 2024 відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки» (освітній рівень – магістр) на методичній комісії із залученням провідних викладачів кафедри. Було враховано виклики сучасності, всі рекомендації, побажання та зауваження стейкголдерів, відділу забезпечення якості освітньої

Запрошуємо стейкголдерів до обговорення освітньо-професійної та освітньо-наукової програми з Психології

Шановний стейкголдере! Запрошуємо тебе доєднатися до обговорення освітньо-професійної та освітньо-наукової програми з Психології 05.01.2024 об 11.00 в режимі зум-конференції. Долучитися до заходу можна за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/72951419023?pwd=c1Bo4FJOYAyuFpg7j3CFXq82sk9iku.1 Нашою метою є покращення програми підготовки психологів на рівні магістрів та докторів філософії. Ваші

Результати опитування стейголдерів (здобувачів, роботодавців) щодо навчання за ОПП Психологія другого (магістерського) рівня

Пропонуємо результати  громадського обговорення Проєкту Освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти

На зас. кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна протокол № 4 від 08.02.2023 було ухвалено рішення про затвердження та розміщення Проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні

Обговорення проєкту Освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05   Соціальні та поведінкові науки. Проєкт Освітньо-професійної програми Пропонуємо всім бажаючим та зацікавленим особам  пропозиції та побажання залишати за посиланням до

ОБГОВОРЕННЯ ОНОВЛЕНИХ ВИМОГ ДО ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

27 червня 2022 року відбулось засідання методичної комісії спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» на корпоративній платформі Office365, під час якого члени робочої групи ОП «Педагогіка вищої школи» обговорили та затвердили оновлені вимоги до написання, оформлення та захисту випускних кваліфікаційних робіт

Обговорення ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення»

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Управління в сфері соціального забезпечення» розроблена відповідно до вимог стандарту вищої освіти України для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення». У змісті ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення» враховані вимоги

ОБГОВОРЕННЯ ОНП PhD «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

18 травня 2022 року відбулось засідання кафедри на корпоративній платформі офіс365, під час якого аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри обговорили ОНП «Освітні, педагогічні науки». У висловлюваннях аспірантів та викладачів відзначалось позитивні сторони, актуальність та затребуваність ОНП. У сьогоднішніх складних умовах

Обговорення ОПП Психологія 2022

На сьогодні у нашої країни стоїть багато викликів, ми всі це розуміємо! Вважаємо важливим також підтримувати та продовжувати забезпечення якості вищої освіти. Професія Психолога сьогодні є однією із найзатребуваних, тож відповідно до цього і у межах постійного моніторінгу ОПП Психологія

Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми «Управління в соціальній сфері» другого (магістр) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 – Соціальне забезпечення

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Освітньо-наукової програми «Управління в соціальній сфері» другого (магістр) рівня вищої освіти за спеціальністю 232 – Соціальне забезпечення. Для відкриття магістратури на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна. Проєкт Освітньо-наукової програми

Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми “Психологія” третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 – Психологія 

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Освітньо-наукової програми “Психологія” третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 – Психологія галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки Всім бажаючим та зацікавленим особам відправляти зауваження та побажання у формі за лінком https://forms.gle/tbQa6cd8JwCBJovq8

ОБГОВОРЕННЯ ОНП «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

24 червня 2021 р. відбулося засідання кафедри на корпоративній платформі офіс365. Було обговорено пропозиції щодо ОНП «Освітні, педагогічні науки» від науково-педагогічних працівників кафедри та аспірантів. Розглянуто звіт ЕГ «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми» та експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості

Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти 

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка Пропонуємо всім бажаючим та зацікавленим особам відправляти зауваження та побажання у формі, розташованій на сайті