Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти

На зас. кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна протокол № 4 від 08.02.2023 було ухвалено рішення про затвердження та розміщення Проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка.

Пропонуємо всім бажаючим та зацікавленим особам відправляти зауваження та побажання у формі, розташованій на сайті аспірантури:  https://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=9124

ОЗНАЙОМИТИСЬ З ПРОЄКТОМ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ