Центр лідерства НТУ “ХПІ”

Що таке Центр лідерства НТУ «ХПІ»?

Центр Лідерства в НТУ «ХПІ» функціонує з жовтня 2015 року. Центр був створений на базі кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» в рамках проекту “ELITE” – “Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» в рамках програми Tempus. На даний момент центр обладнаний сучасною системою навчання лідерів, до якої входять: система відеоконференцій, ноутбуки, новітнє програмне забезпечення, система синхронного перекладу для проведення міжнародних тренінгів, семінарів, конференцій.

Для чого він існує?

Практичне навчанняДіагностування лідерських якостейМетодологіяТенденціїРеалізація держ. політики
Організація практичної діяльності з навчання, виховання і особистісного розвитку лідерів-управлінців.
Виявлення серед учасників програм особистостей, яким притаманні лідерські якості з метою подальшого цілеспрямованого розвитку їх управлінської компетентності, стратегічного мислення, інноваційної спрямованості, чітких світоглядних позицій і підготовки до ефективної керівної діяльності.
Розробка теоретичних основ і практичних способів формування, професійної підготовки і розвитку лідерів-управлінців.
Визначення суспільного запиту на лідерів-керівників, вимог до їх професійної та соціальної компетентності, розвитку їх професійних і суспільно значущих особистісних якостей.
Посилення ролі української вищої школи в імплементації державної політики щодо розвитку людських ресурсів як генератора соціального прогресу шляхом цілеспрямованої реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу майбутніх фахівців.

3 простих кроку на шляху до лідерства:

1. Діагностика психологічних якостей.

Stimmzettel

2. Отримання практичних рекомендацій від спеціалістів.

Практисеские рекомендации1

3. Участь в роботі тренінгів та майстер-класів.

Тренинги-личностного-роста

Як відбувається підготовка лідера в Центрі лідерства?

  • Розвиток пам’яті, мислення, інтелекту.
  • Розвиток емоційного інтелекту.
  • Розвиток креативності.
  • Формування позитивного мислення.
  • Формування у лідера здатності до адаптивного управління.

В яких формах це відбувається?

У Центрі лідерства НТУ «ХПІ» діють тренінгові програми різної тривалості і змістовного наповнення.