232 Соціальне забезпечення – магістратура

Освітньо-професійна програма «Управління в сфері соціального забезпечення», спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»

Освітньо-професійна програма  «Управління в сфері соціального забезпечення» 2023 р.

Освітньо-професійна програма  «Управління в сфері соціального забезпечення» 2022 р.

Рецензії-відгуки від зовнішніх стейкхолдерів:

Рецензія  Полтавського державного аграрного університету

Рецензія Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського 

Харківського міського центру соціальних служб

ГО «Інститут соціальної політики регіону», м. Харків.

Оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти

Відповіді на анкету оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти (Блок А)

Відповіді на анкету оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти (Блок Б)

Відповіді на анкету оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти (Блок В)

Відповіді на анкету оцінювання освітньої програми здобувачами вищої освіти (Блок Г)

Оцінювання освітньої програми роботодавцями, у яких можуть працювати випускники ОП «Управління в сфері соціального забезпечення»

Навчальний план 2023 р.

Навчальний план 2022 р.

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” освітнього рівня магістр

Обов’язкові освітні компоненти

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Філософія управління
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ В УКРАЇНІ
Дисципліни вільного вибору
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Організація праці управлінця
Європейські студії
ІННОВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ТА РИТОРИКА
ПРАВОВА ДОПОМОГА ОСОБАМ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ
Електронне врядування та інформаційно-комп’ютерні технології в управлінні
ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
ТИМБІЛДИНГ В СОЦІАЛЬ НОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
Оцінка потреб громад в соціальних послугах
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА PRТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Іміджологія та розвиток SOFT SKILLS
КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
Технологія прийняття управлінських рішень

Робоча програма переддипломної практики

Положення про підготовку та захист випускної роботи

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення ; уклад. О.Г. Романовський, Л. М. Грень, О. В. Грибко. Х. : НТУ “ХПІ”, 2023. 36 с.

Архів НМЗ дисциплін Навчального плану 2022 року підготовки зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” освітнього рівня магістр

Договори, що підтверджують академічну мобільність

Договір про співпрацю з Хмельницьким університетом управління та права імені Леоніда Юзькова

Договір про співпрацю з Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського

Договір про співпрацю з Поморською академією в Слупську (Польща)

Договори, що підтверджують співпрацю з роботодавцями

Договір з Харківським обласним центром соціальних служб

Договір з Полтавським державним аграрним університетом

Проведення заходів щодо академічної доброчесності

Презентація

Лекція