Соціальне забезпечення

Умови прийому. Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»

Освітня програма

«Управління в сфері соціального забезпечення»

     Другий рівень вищої освіти (МАГІСТР) 

Освітній ступінь випускників: магістр.

Кваліфікація: магістр з соціального забезпечення.

Форма навчання: денна (1,4 роки), заочна (1,4 роки)

 Навчання передбачає вивчення питань освітньої і професійної підготовки фахівців сфери соціального забезпечення, набуття здобувачами вищої освіти знань, вмінь та навичок, за допомогою яких вони будуть здатні до розв’язання задач, проблем у сфері соціального забезпечення із застосуванням положень і методів сучасних технологій управління; опанування фахівцями сфери соціального забезпечення «м’яких навичок»: навчанню роботи з емоціями, співпраці в команді, розвитку ініціативності, креативності та впевненості у своїх діях у майбутній професійній діяльності. забезпечення здатності сприймати критику та надавати критичні зауваження.

 Основні спеціальні навчальні дисципліни: Державна соціальна політика, Національна безпека у сфері соціального захисту, Правові основи управління соціальною сферою, Лідерство в управлінні соціальними процесами, Системний підхід в управлінні, Управління персоналом соціального закладу, Технології прийняття управлінських рішень, Філософія управління, Основи інформаційно-аналітичної діяльності керівника, Психологія травми у соціальній роботі, Соціально-психологічні комунікації в управлінні, Операційне та ситуаційне управління, Інформаційна політика та РR-технології в управлінні, Комунікації керівника в інформаційному суспільстві, Планування та прогнозування діяльності соціальної організації, Електронне врядування та ІКТ в управлінні, Іміджелогія та розвиток soft skills, Європейські студії та ін.

Навчання здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій у Центрі Лідерства НТУ «ХПІ» (Міжнародний європейський грант). Студенти мають можливість стажуватися за місцем роботи за фахом, у центрах надання соціальних послуг, в НТУ «ХПІ»; публікувати результати своїх наукових досліджень у фахових журналах, що видаються на кафедрі та інституті «Соціально-гуманітарних технологій». Захист дипломних робіт можливий українською й англійською мовами.

 Успішне навчання в магістратурі дає можливість вступу до аспірантури.

 

Контакти: м.Харків, 61002, вул.Кірпічова 2 корпус У-2, 2 поверх, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

Телефон:

(057) 707-68-60, 707-64-90, 707-60-42

+3 8 (057) 70-76-490;

+3 8 (050) 613-50-73 (телеграм)

+3 8 (066) 458-94-49 (телеграм)

Facebook:  https://www.facebook.com/ppuss

Instagram:  https://www.instagram.com/ppuss_

ntu_khpi/

Сайт кафедри:  http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss

 

Завідувачка: проф. Підбуцька Ніна Вікторівна, тел. +38(050)98-56-304

Керівник напрямку: проф. Грень Лариса Миколаївна, тел. +38(0 )

секретар приймальної комісії тел. +38(095) 315 91 08

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss.