Соціальне забезпечення

Умови прийому. Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»

Освітня програма

«Управління в сфері соціального забезпечення»

Освітній ступінь випускників: магістр.

Кваліфікація: магістр з соціального забезпечення.

Форма навчання: денна (1,4 роки), заочна (1,4 роки)

 Навчання передбачає вивчення питань освітньої і професійної підготовки фахівців сфери соціального забезпечення, набуття здобувачами вищої освіти знань, вмінь та навичок, за допомогою яких вони будуть здатні до розв’язання задач, проблем у сфері соціального забезпечення із застосуванням положень і методів сучасних технологій управління; опанування фахівцями сфери соціального забезпечення «м’яких навичок»: навчанню роботи з емоціями, співпраці в команді, розвитку ініціативності, креативності та впевненості у своїх діях у майбутній професійній діяльності. забезпечення здатності сприймати критику та надавати критичні зауваження.

 Основні спеціальні навчальні дисципліни: Державна соціальна політика, Національна безпека у сфері соціального захисту, Правові основи управління соціальною сферою, Лідерство в управлінні соціальними процесами, Системний підхід в управлінні, Управління персоналом соціального закладу, Технології прийняття управлінських рішень, Філософія управління, Основи інформаційно-аналітичної діяльності керівника, Психологія травми у соціальній роботі, Соціально-психологічні комунікації в управлінні, Операційне та ситуаційне управління, Інформаційна політика та РR-технології в управлінні, Комунікації керівника в інформаційному суспільстві, Планування та прогнозування діяльності соціальної організації, Електронне врядування та ІКТ в управлінні, Іміджелогія та розвиток soft skills, Європейські студії та ін.

Навчання здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій у Центрі Лідерства НТУ «ХПІ» (Міжнародний європейський грант). Студенти мають можливість стажуватися за місцем роботи за фахом, у центрах надання соціальних послуг, в НТУ «ХПІ»; публікувати результати своїх наукових досліджень у фахових журналах, що видаються на кафедрі та інституті «Соціально-гуманітарних технологій». Захист дипломних робіт можливий українською й англійською мовами.

 Успішне навчання в магістратурі дає можливість вступу до аспірантури.

Вартість навчання:

Форма навчання кількість семестрів за семестр оплата за весь період
денна 3 16470 грн. 38700 грн.
заочна 3 8890 грн. 23100 грн.

Умови зарахування: До магістратури можуть вступати особи, що мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якого профілю.

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У 2022 р.

другий рівень вищої освіти (МАГІСТР)  денна та заочна форма навчання

БЕЗ ЄВІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ!!!

ВСТУП НА КОНТРАКТНІ МІСЦЯ ДИСТАНЦІЙНО

ЛИШЕ ЗА МОТИВАЦІЙНИМ ЛИСТОМ

  Другий рівень вищої освіти (МАГІСТРденна та заочна форма навчання

ВСТУП на основі диплому БАКАЛАВРА:

На бюджетні місця:

1) Фахове вступне випробування з соціального забезпечення;

2) Мотиваційний лист.

На контрактні місця:

1) Мотиваційний лист.

ВСТУП на основі диплому СПЕЦІАЛІСТА/МАГІСТРА:

На контрактні місця:

1) Мотиваційний лист.

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Подання заяв для вступу 16 серпня – 15 вересня

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 20 вересня.  Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – до 18:00 24 вересня.

Зарахування:

  • бюджет – 25 вересня;
  • контракт –  визначають правила прийому закладу,  але не пізніше 30 листопада

Прийом документів:

Необхідні документи:

  • Заява встановленого зразка
  • Диплом і додаток до диплому (оригінал)
  • Фотографії ( 3 * 4 см , 6 шт)
  • Копія ідентифікаційного коду
  • Копія паспорта 1,2 та 11 сторінки

Для подачі заяви на заочне відділення необхідно також 5 конвертів з марками ( заповнених з адресою одержувача, індекс обов’язковий).

Контакти: м.Харків, 61002, вул.Кірпічова 2 корпус У-2, 2 поверх, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

(057) 707-68-60, 707-64-90, 707-60-42

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss. 

Завідуючий кафедрою: д.пед.н., проф. Романовський Олександр Георгійович.

(057) 700-40-25; e-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru