011 Освітні, педагогічні науки – магістратура

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи»

 

Відгуки на проект освітньої програми

Обговорення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» на методичній комісії

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітнього рівня магістр

Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі
Інформаційні технології в освіті
Лідерство у викладацькій діяльності
ОСВІТНІ МОНІТОРИНГ У ВИІ ШКОЛІ
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Педагогіка і психологія виої школи
ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКВАННЯ ТА РИТОРИКА
Психологія прийняття рішень у сфері освіти/педагогіки