Навчально-методичне забезпечення

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2017 року підготовки магістрів зі спеціальності 053 “Психологія”

Освітньо-професійна програма “Психологія”

Науково-методичне забезпечення дисциплін

Правові засади управлінської діяльності
Організаційна психологія
Психологія творчості
Проективні методи в психології
Основи паблік рілейшнз
Основи коучінгу
Етнопсихологія
Методи математичного моделювання в психології

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2015 року підготовки бакалаврів зі спеціальності 053 “Психологія”

Завантажити матеріали