Навчально-методичне забезпечення

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 231 Соціальна робота освітнього рівня бакалав

Права людини та шляхи їх захисту
Соціальна психологія

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 053 Psychology освітнього рівня бакалавр англійською мовою

Information Technologies in Psychology
BUSINESS PSYCHOLOGY
CONFLICTOLOGY
ECONOMIC PSYCHOLOGY
Methodology and organization of scientific researches
POLITICAL PSYCHOLOGY
Psychology of safety of human activity
GAME METHODS IN PSYCHOLOGICAL PRACTICE
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE BEHAVIOR
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING
General psychology. Workshop on general
History of Psychology
Positive Psychology
Psychodiagnostics
Psychology of activity
Psychology of success
Social Psychology
Psychology of extreme and crisis situations
Environmental Psychology
Facilitative pedagogy
FUNDAMENTALS OF PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE
PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 011 “Pedagogy of high school” освітнього рівня магістр англійською мовою

Leadership in teaching activities
Didactic systems and educational technologies in higher institutions
Monitoring the quality of education in higher education
Project Management in Education
Psychological and pedagogical principles of safety in education
PEDAGOGICAL COMMUNICATION
AND RHETORIC
PEDAGOGICAL CONFLICTOLOGY
Pedagogical ethics
Facilitative pedagogy
Educational management

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 053 “Психологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Семестр 1

Вікова психологія
Конфліктологія
Методика та організація наукових досліджень
Психодіагностика
Вступ до спеціальності
Вступ до спеціальності
АНАТОМІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
зоопсихология
Педагогічна психологія
Семестр 2
антропология
ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПСИХОЛОГІЇ
Екологічна психологія
Семестр 3
Психологія досягнення успіху
Правознавство
Семестр 4
Психологія діяльності
Техніки фасилітації в роботі психолога
Семестр 5
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Психологія здоров’я та безпеки людини
Семестр 6
Соціально-психологічний тренінг
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА У РІЗНИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ
Семестр 7
Методи гри в психологічній практиці
Психологія адиктивної поведінки
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Семестр 8
Когнітивно-поведінкова терапія в системі охорони здоров'я
Психологія сім'ї

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» освітнього рівня магістр

обов’язкові дисципліни

Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі
Інформаційні технології в освіті
Лідерство у викладацькій діяльності
ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Педагогіка і психологія виощї школи
ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКВАННЯ ТА РИТОРИКА
Психологія прийняття рішень у сфері освіти/педагогіки

вибіркові дисципліни

Моделювання професійної підготовки й діяльності фахівця
Світовий досвід організації вищої школи
Гендерна педагогіка
Інтелектуальна власність
Коучинг в освіті
Моніторинг якості освіти у вищій школі
Освітній менеджмент
Основи паблік рилейшнз
Основи управління особистісним розвитком
Педагогічна конфліктологія
Педагогічне спілкування та риторика
Правове регулювання професійної діяльності викладача вищої школи
Психологія тимбілдингу
Фасилітаційна педагогіка
Філософія освіти

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення” освітнього рівня магістр

Обов’язкові освітні компоненти

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Філософія управління
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ В УКРАЇНІ
Дисципліни вільного вибору
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Організація праці управлінця
Європейські студії
ІННОВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ
ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ТА РИТОРИКА
ПРАВОВА ДОПОМОГА ОСОБАМ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ
Електронне врядування та інформаційно-комп’ютерні технології в управлінні
ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ
ТИМБІЛДИНГ В СОЦІАЛЬ НОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
Оцінка потреб громад в соціальних послугах
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА PRТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Іміджологія та розвиток SOFT SKILLS
КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ
Технологія прийняття управлінських рішень

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 053 “Психологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Обов’язкові освітні компоненти

Основи кліничної психології та психосоматики
Медіативні практики вирішення конфліктів
Проєктивна психодіагностика та основи арт-терапії
Організаційна психологія
Психологія невизначеності та ризику в професійній діяльності
ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНІНГОВІ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Основи психометрики
Психологічні основи коучінгу
Соціальна робота та психологічна служба
Основи наукових досліджень та академічнадоброчесність

 

Вибіркові освітні компоненти

Візуальна психодіагностика
Гендерна психологія
Геронтопсихологія
Маркетинг психологічних послуг
Практикум з дитячо-батьківських відносин
Психологія емоційного інтелекту
Психологія лідерства в бізнесі
Психологія комунікативного потенціалу особистості
Етика професійної діяльності психолога
Основи паблік рилейшнз
Практики підтримання ментального здоров'я
Психотехнології в діяльності HR менеджера

Атестація

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2022 року підготовки зі спеціальності 053 “Психологія”

1 КУРС

Анатомія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності
2 КУРС

3 КУРС

психологія здоровья та беспеки людини
психологія управления персоналом
социально психологический тренинг

4 КУРС

КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВА ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
методи гри в психологічній практиц
методика та організація наукових досліджень
психологічні аспекти комунікації
психологія аддиктивної поведінки
5 КУРС
психотехнології в діяльності hr
соціальна робота та психологічна служба

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2022 року підготовки магістрів зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі
Інформаційні технології в освіті
Лідерство у викладацькій діяльності
ОСВІТНІ МОНІТОРИНГ У ВИІ ШКОЛІ
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Педагогіка і психологія виої школи
ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКВАННЯ ТА РИТОРИКА
Психологія прийняття рішень у сфері освіти/педагогіки
Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі
Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі (англійською мовою) Didactic systems and educational technologies in higher institutions
Лідерство у викладацькій діяльності
Лідерство у викладацькій діяльності (англійською мовою)Leadership in teaching in higher educational institutions
Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця
Моніторинг якості освіти у вищій школі (англійською мовою)Monitoring the quality of education in higher education
Педагогічне спілкування та риторика
Педагогіка і психологія вищої школи
Психолого-педагогічні засади безпеки діяльності в освіті
Психолого-педагогічні засади безпеки діяльності в освіті (англійською мовою) Psychological and pedagogical principles of safety in education
Світовий досвід організації вищої освіти
Сучасні технології віддаленого навчання
Управління проєктами в освіті (англійською мовою) Projects Management in Education

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2022 року підготовки магістрів зі спеціальності 232 “Соціальне забезпечення”

Аналіз соціальних потреб та маркетингової технології в сфері соціального забеспечення
Основи інформаційно-аналітичної діяльності керівника соціального закладу
Організація зв’язків із громадськістю
Системний підхід в управлінні та організація праці управління
Психологія травми у соціальній роботі
Лідерство в управлінні соціальними процесами
Управління персоналом соціального закладу
Правові основи управління соціальною сферою
Теорія та методика наукових досліджень
Переддипломна практика

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2022 року для зовнішніх кафедр

Психолого-педагогічні основи мовної комунікації
Психологічні аспекти комунікації у професійній діяльності
Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі
Психологія управлінської діяльності лідера

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2021 року підготовки магістрів зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі
Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця
Педагогіка і психологія вищої школи
Психолого-педагогічні засади безпеки діяльності в освіті
Світовий досвід організації вищої освіти
Сучасні технології віддаленого навчання