Умови прийому “Педагогіка вищої школи”

Освітній ступінь випускників: магістр. 

Кваліфікація: викладач вищих навчальних закладів.

Форма навчання: денна (1,4 роки), заочна (1,4 роки)

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Педагогіка і психологія вищої школи, Інформаційні технології в освіті, Теорія і практика вищої професійної освіти, Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі, Моделювання професійної діяльності та підготовки фахівця, Методологія й логіка науково-педагогічного дослідження, Педагогічне спілкування та риторика, Педагогічний контроль в системі освіти, Педагогіка лідерства, Філософія освіти.

Коротка  характеристика спеціальності: В процесі професійної підготовки формуються: вміння та здатності використовувати знання, уміння і практичні навички у виконанні організаційної та виконавської функцій педагогічної діяльності; володіння методами розроблення моделі професійної діяльності випускника ВНЗ, освітньої програми підготовки фахівця за певними напрямами підготовки, спеціальністю та освітнім ступенем; вміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з педагогіки для дослідження педагогічних явищ та процесів; здатність здійснювати педагогічний аналіз інновацій; здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі педагогіки вищої школи; здатність до планування та організації навчальної діяльності у вищій школі; здатність до застосування інноваційних технологій в управлінській та педагогічній практиці; вміння використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою, пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет; здатність реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних проблем на конкретних прикладах; здатність до самоаналізу та коригування особистої діяльності, самоменеджменту, саморозвитку.

Можливості працевлаштування: Особи, які успішно закінчили спеціалізацію «Педагогіка вищої школи» можуть працювати у: вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації; закладах управління освіти; загальноосвітніх навчальних закладах; тренінгових центрах. 

Вартість навчання:

Форма навчання кількість семестрів за семестр оплата за весь період
денна 3 12900 грн. 38700 грн.
заочна 3 7700 грн. 23100 грн.

Умови зарахування:

До магістратури можуть вступати особи, що мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якого профілю.

Зарахування на навчання здійснюється за результатами вступного тестування з педагогіки та іноземної мови.

Прийом документів: з 10.07.2019 по 26.08.2019

Необхідні документи:

  • Заява встановленого зразка
  • Диплом і додаток до диплому (оригінал)
  • Фотографії ( 3 * 4 см , 6 шт)
  • Копія ідентифікаційного коду
  • Копія паспорта 1,2 та 11 сторінки

Для подачі заяви на заочне відділення необхідно також 5 конвертів з марками ( заповнених з адресою одержувача, індекс обов’язковий).

Програма при зарахуванні на навчання за ступенем «Магістр» по спеціалізації «Педагогіка вищої школи»

Контакти: м.Харків, 61002, вул.Кірпічова 2 корпус У-2, 2 поверх, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

(057) 707-68-60, 707-64-90, 707-60-42

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss. 

Завідуючий кафедрою: д.пед.н., проф. Романовський Олександр Георгійович.

(057) 700-40-25; e-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru

Керівник магістратури: к.мист., доц. Середа Наталія Вікторівна

(050) 605-19-71; sereda.nataliia.khpi@gmail.com

Корисні посилання для абітурієнтів