Соціальне забезпечення

Спеціальність 232 «Соціальне забезпечення»

Освітньо-професійна програма «Управління в сфері соціального забезпечення» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузі знань 23 Соціальна робота
Галузі за Міжнародною стандартною класифікацією освіти 0413______ Management and administration___
Освітня кваліфікація Магістр з соціального забезпечення

 

Запрошуються особи, які мають перший (бакалаврський) рівень освіти

Соціальне забезпечення – це перспективна спеціальність, що невідривно пов’язана із суспільством і спрямована на усі його прошарки. Необхідність у фахівцях цього напряму існуватиме доти, доки існує суспільство.

Спектр організацій, де випускники можуть знайти застосування своїм здібностям дуже широкий – починаючи від державних установ і завершуючи недержавними організаціями та установами в сфері соціального забезпечення.

Випускники можуть виконувати професійні види робіт і обіймати первинні посади, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері соціального забезпечення згідно із Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та професійним стандартом «Соціальний менеджер», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 261 від 10.02.2021р.:

148 – Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері.

1483 – Менеджери (управителі) у соціальній сфері.

2412 – Професіонали в галузі праці та зайнятості.

2446 – Професіонали в галузі соціального захисту населення.

3443 – Інспектори із соціального захисту.

Враховуючі сучасні реалії функціонування системи соціального забезпечення, здобувачі вищої освіти опановують «м’які навички», а саме: вчаться роботі з емоціями, співпраці в команді, розвитку ініціативності, креативності та впевненості у своїх діях в майбутній професійній діяльності.

Упровадження управлінських, психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій у процес навчання сприятиме всебічному формуванню у майбутніх фахівців сфери соціального забезпечення готовності до практичної діяльності та скороченню періоду адаптації під час виконання професійних обов’язків.

Завантажити Освітньо-професійну програму «Управління в сфері соціального забезпечення»

Тел.  для довідок:  050-61-35-073 (Грень Лариса Миколаївна)