Соціальне забезпечення

Галузь знань 23 «Соціальна робота»

Конкурсні пропозиції:

Магістратура 232 «Соціальне забезпечення», ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення»

23 Соціальна робота

Складна ситуація в країні через воєнний стан, потребує ефективної соціального забезпечення постраждалих, внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, ефективного волонтерського руху – все це є запорукою відродження країни і перевагами кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами у підготовці затребуваних фахівців сфери соціальної роботи і соціального забезпечення.

Магістратура 232 “Соціальне забезпечення”, конкурсна пропозиція 2023 р. – “Управління в сфері соціального забезпечення”

Форма навчання:

ДЕННА бюджет/контракт

ЗАОЧНА  контракт

Переваги спеціальності включають:

  • вивчення питань освітньої і професійної підготовки фахівців сфери соціального забезпечення,
  • набуття здобувачами вищої освіти знань, вмінь та навичок, за допомогою яких вони будуть здатні до розв’язання задач, проблем у сфері соціального забезпечення із застосуванням положень і методів сучасних технологій управління;
  • опанування фахівцями сфери соціального забезпечення «м’яких навичок»: навчанню роботи з емоціями, співпраці в команді, розвитку ініціативності, креативності та впевненості у своїх діях у майбутній професійній діяльності. забезпечення здатності сприймати критику та надавати критичні зауваження.

Можливості подальшого працевлаштування: менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері; менеджери (управителі) у соціальній сфері; професіонали в галузі праці та зайнятості; професіонали в галузі соціального захисту населення; інспектори із соціального захисту.

Випускники одержують диплом магістра з соціального забезпечення державного зразка.

Випускники здатні виконувати професійні види робіт і обіймати первинні посади, посадові обов’язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері соціального забезпечення згідно із Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та професійним стандартом «Соціальний менеджер», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 261 від 10.02.2021р.

148 – Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері.

1483 – Менеджери (управителі) у соціальній сфері.

2412 – Професіонали в галузі праці та зайнятості.

2446 – Професіонали в галузі соціального захисту населення.

3443 – Інспектори із соціального захисту.

Враховуючі сучасні реалії функціонування системи соціального забезпечення, здобувачі вищої освіти опановують «м’які навички», а саме: вчаться роботі з емоціями, співпраці в команді, розвитку ініціативності, креативності та впевненості у своїх діях в майбутній професійній діяльності.

Упровадження управлінських, психолого-педагогічних та інформаційно-комунікативних технологій у процес навчання сприятиме всебічному формуванню у майбутніх фахівців сфери соціального забезпечення готовності до практичної діяльності та скороченню періоду адаптації під час виконання професійних обов’язків.

Завантажити Освітньо-професійну програму «Управління в сфері соціального забезпечення»

Навчання передбачає вивчення питань державної соціальної політики, національної безпеки у сфері соціального захисту, філософії управління, системного підходу в управлінні та організація праці управлінця, основ інформаційно-аналітичної діяльності керівника соціального закладу, лідерства в управлінні соціальними процесами і т.д.

Якість підготовки забезпечують кваліфіковані викладачі кафедри, доктори й кандидати наук з державного управління, педагогічних, психологічних, технічних наук.

Кафедра має плідні ділові зв’язки з Національною академією педагогічних наук України, з навчальними і соціальними закладами України й інших країн світу.

Студенти мають можливість проходити стажування за місцем роботи, в соціальних службах. Захист кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) можливий  українською, англійською мовами.

За рахунок впровадження в зміст дисциплін питань управління персоналом, застосування елементів інформаційно-комунікативних технологій в галузі «Соціальна робота» відбувається формування компетентностей з організаційної та управлінської діяльності в соціальних службах.

Наші контакти

Будемо раді бачити вас за адресою: м.Харків, 61002, вул.Кірпічова 2 корпус У-2, 2 поверх, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

Ми у мережі

Facebook:https://www.facebook.com/ppuss

Instagram: https://www.instagram.com/ppuss_ntu_khpi/

Сайт кафедри:  http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss

З питань вступу звертайтесь:

vstup.sgt@khpi.edu.ua, +38 099 14-56-750

Завідувачка: проф. Підбуцька Ніна Вікторівна, тел. +38(050)98-56-304

Керівник напряму: проф. Грень Лариса Миколаївна

(Telegram, Viber – +38 (050) 613-50-73)