Співробітництво з University of Petrosani (Румунія)

З 2013 року кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна НТУ “ХПІ” співпрацює з Університетом м. Петрашани (Румунія). Уклаений на 5 років Договір між двома закладами вищої освіти було поновлено у 2019 році.
Безстроковий ДОГОВІР № 26/2019 про науково-технічне і навчальне співробітництво між Національним технічним університетом
«Харківський політехнічний інститут» і Університетом м Петрашани (Румунія) передбачає сумісне проведення науково-комунікативних заходів, написання монографій, статей, обмін досвідом.
Договір про співробітництво