053 Психологія – бакалаврат

Освітньо-професійна програма «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальність 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма «Психологія» бакалаврського рівня