Викладацький склад

 

Романовський Олександр ГеоргійовичПрофесор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук

Романовський Олександр Георгійович

Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Лауреат Державної премії України, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Академік академії вищої школи України, Академік академії політичних наук України, Професор, доктор педагогічних наук, Кандидат технічних наук.

Основні наукові інтереси: Підготовка лідерів в освіті, науці, промисловості, економіці; Формування лідерських та творчих якостей у випускників вищої технічної школи; Створення синергетичної системи підготовки майбутніх психологів, менеджерів адміністративної діяльності та педагогів вищої школи; Створення системи формування духовно-моральної основи випускників вищої школи; Підготовка майбутніх професіоналів до розвитку і саморозвитку в умовах безперервної освіти на основі теорії філософії, психології та педагогіки досягнення успіху; Формування національної гуманітарно-технічної еліти; Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі інженерної психології, психології праці, педагогічної психології; Забезпечення послідовності у професійній підготовці професіоналів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах; Удосконалення педагогічної майстерності викладачів вищої школи; Впровадження інноваційних педагогічних методів навчання і передового досвіду викладання.

Викладає дисципліни:   Теорія і практика формування лідера,  Філософія досягнення успіху; Психологія творчості; Психологія управління.

Google Scholar
Портфоліо викладача

 

Гура Тетяна ВіталіївнаПрофесор, кандидат педагогічних наук, доцент

Гура Тетяна Віталіївна

Професор, кандидат педагогічних наук, доцент, 1 заступник завідувача кафедрою.

Основні наукові інтереси: педагогічні аспекти формування та виховання особистості, психологія становлення та розвитку лідерства, професійна майстерність викладача

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Психологія лідерства в бізнесі», «Психологія бізнесу та підприємництва», «Соціальна робота та психологічна служба», «Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників  вищої школи», «Управління персоналом соціального закладу»

Google Scholar

Портфоліо викладача

Ігнатюк Ольга АнатоліївнаПрофесор, доктор педагогічних наук

Ігнатюк Ольга Анатоліївна

Професор, доктор педагогічних наук, голова методичної комісії за напрямом «Педагогіка вищої школи»

Основні наукові інтереси: дослідження проблем особистісно-професійного розвитку суб’єктів освітнього процесу вищої школи; теорія і методика професійної підготовки у вищій школі; розвиток професійно важливих якостей майбутніх фахівців в умовах технічного університету та формування їх готовності до професійної діяльності.

Викладає дисципліни: основи наукових досліджень; моніторинг якості освіти у вищій школі; професійна самореалізація викладача; основи управління особистісним розвитком; наукові основи вищої професійної освіти та підготовки майбутніх фахівців; моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти; основи педагогіки вищої школи; методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічний школі.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Підбуцька Ніна ВікторовнаПрофесор, доктор психологічних наук

Підбуцька Ніна Вікторовна

Професор, доктор психологічних наук, голова методологічної комісії зі спеціальності “Психологія”, куратор кафедри з практики і працевлаштування майбутніх психологів, експерт НАЗЯВО

Основні наукові інтереси: психологічний супровід професійного розвитку майбутніх фахівців вищої технічної школи

Викладає дисципліни: вступ до спеціальності; вікова психологія; конфліктологія; основи професійної психології.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Резнік Світлана МиколаївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Резнік Світлана Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, заступник зав. кафедрою з наукової роботи

Основні наукові інтереси:

формування готовності до розвитку викладацького лідерства у майбутніх педагогів; тенденції розвитку сучасної вищої освіти в Україні; методика викладання у вищій школі; удосконалення освітнього процесу у закладах освіти, формування загальних та спеціальних компетентностей у здобувачів освіти, розуміння студентами навчального матеріалу

Викладає дисципліни:

методи та методологія педагогічного дослідження, лідерство у викладацькій діяльності, методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вш, теорія і практика вищої професійної освіти, психологія управлінської діяльності лідера, педагогіка лідерства, техніка адміністративної діяльності

Google Scholar  

Портфоліо викладача

 

Богдан Жанна БорисівнаДоцент, кандидат психологічних наук

Богдан Жанна Борисівна

Керівник спеціальності 053–«Психологія» доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидат психологічних наук, доцент докторант.

Основні наукові інтереси: гендерні особливості формування лідерських якостей в процесі професійної підготовки студентів; дослідження гендерних особливостей прояву індивідуально-характерологічних якостей керівників.

Викладає дисципліни: педагогічна психологія; психологія сім’ї; гендерна психологія; організаційна психологія.

Google Scholar  

Портфоліо викладача

 

Воробйова Євгенія В’ячеславівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Воробйова Євгенія В’ячеславівна

Доцент, кандидат педагогічних наук, заступник декану факультету СГТ по роботі з іноземними студентами, заст. зав. кафедри по роботі з іноземними студентами, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: психолого-педагогічний супровід управлінської діяльності; розвиток освітнього менеджменту у сучасному виші; фасилітативний підхід у професійній підготовці фахівців соціально-гуманитарного профілю.

Викладає дисципліни: психологія менеджменту, маркетингу та реклами, економічна психологія, фасилітативна педагогіка, освітній менеджмент, науково-педагогічна діяльність у вищій освіті..

Google Scholar

Портфоліо викладача

Книш Анастасія ЄвгенівнаДоцент, кандидат психологічних наук

Книш Анастасія Євгенівна

Доцент, кандидат психологічних наук, куратор академічної групи, експерт НАЗЯВО.

Основні наукові інтереси: Емоційний інтелект та його значення для реалізації лідерського потенціалу. Моральний розвиток особистості та його вплив на якість взаємодії між людьми. Психологічні відмінності представників різних соціальних груп.

Викладає дисципліни: диференційна психологія, математичні методи в психології, теорія і практика формування лідера, психологія управління, загальна психологія.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Середа Наталія ВікторівнаДоцент, кандидат мистецтвознавства

Середа Наталія Вікторівна

Доцент, кандидат мистецтвознавства, керівник напрямку “Педагогіка вищої школи”.

Основні наукові інтереси: ораторське мистецтво, педагогічна риторика, духовно-естетичне виховання.

Викладає дисципліни: риторика, релігієзнавство, етика, естетика, основи паблік рілейшнз, педагогічна етика, педагогічне спілкування та риторика.

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Пономарьов Олександр СеменовичПрофесор, кандидат технічних наук

Пономарьов Олександр Семенович

Професор, кандидат технічних наук

Основні наукові інтереси: філософія освіти; філософія спілкування; філософія управління; логіка людської діяльності; професійна культура

Викладає дисципліни: моделювання діяльності фахівця; методика викладання у вищій школі; філософія освіти; технологія управління.

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Михайличенко Валентина ЄвдокимівнаПрофесор, кандидат філософських наук

Михайличенко Валентина Євдокимівна

Професор, кандидат філософських наук

Основні наукові інтереси: потенціал людини та створення умов для його розвитку та реалізації.

Викладає дисципліни: основи психології; філософія психології; педагогіка успіху; філософія досягнення успіху; психологія досягнення успіху.

Портфоліо викладача

Панфілов Юрій ІвановичДоцент, кандидат психологічних наук
Google Scholar

Панфілов Юрій Іванович

Доцент, кандидат психологічних наук

Основні наукові інтереси:  підвищення ефективності праці осіб, що виконують спільну роботу; проблеми інженерної психології в системах «людина-машина»; психологопедагогічні умови підвищення педагогічної майстерності науковопедагогічних працівників.
Куратор академічної групи.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Попова Галина ВікторівнаПрофесор, кандидат психологічних наук

Попова Галина Вікторівна

Професор, кандидат психологічних наук.

Основні наукові інтереси: соціально-психологічний тренінг (успішна комунікація,стрессменеджмент, таймменеджмент); психологічне консультування; метафоричні асоціативні карти; тренінг тренерів.

Викладає дисципліни: соціально-психологічний тренінг; основи сімейного консультування; соціальна психологія; психологія адитивної поведінки.

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Солодовник Тетяна ОлександрівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Солодовник Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Основні наукові інтереси: комунікативні процеси у професійні та навчальній діяльності, проблеми сучасної вищої освіти, формування особистості сучасного фахівця з використанням освітніх технологій.

Викладає дисципліни: Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі; Психологія і педагогіка вищої школи; Психологічні аспекти комунікації у професійній діяльності; Основи наукових досліджень.

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Грень Лариса МиколаївнаПрофесор, доктор наук з державного управління

Грень Лариса Миколаївна

Професор, доктор наук з державного управління, відповідальна за міжнародні зв’язки кафедри, куратор академічної групи, голова профспілки СГТ факультету.

Основні наукові інтереси: управління соціальною сферою, психологія управління, лідерство в освіті, комунікативна компетентність майбутнього лідера.

Викладає дисципліни: основи менеджменту, психологія.

Google Scholar  

Портфоліо викладача

 

Черкашин Андрій ІвановичПрофесор, кандидат психологічних наук

Черкашин Андрій Іванович

Професор кафедри, кандидат психологічних наук, докторант, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: психолого-педагогічні аспекти формування та виховання особистості лідера, психологія екстремальних та кризових ситуацій, психологічне консультування, теорія і практика формування позитивного мислення.

Викладає дисципліни: психологія екстремальних та кризових ситуацій, методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, практична психологія, основи наукових досліджень.

Google Scholar  

Портфоліо викладача

 

Штученко Ірина ЄвгенівнаДоцент, кандидат психологічних наук.

Штученко Ірина Євгенівна

Доцент, кандидат психологічних наук, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: професійне, життєве самовизначення; призначення.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Експериментальна психологія, Теорія та практика психотерапії.

Громадська робота: заступник завідуючого кафедри ППУСС з виховної роботи, профорг кафедри.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Шаполова Вікторія ВалеріївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Шаполова Вікторія Валеріївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: психологія; педагогіка; формування навичок командоутворення лідера; формування корпоративної культури майбутніх менеджерів; методика управлінської підготовки майбутніх фахівців; соціально-психологічний тренінг та методи гри в психологічній практиці; практична психологія.

Викладає дисципліни: соціально-психологічний тренінг; психофізичний тренінг; культура та етика управлінської діяльності; методи гри в психологічній практиці; практикум з загальної психології; психологія тімбілдінгу.

Google Scholar  

Портфоліо викладача

Квасник Ольга ВіталіївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Квасник Ольга Віталіївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, технічний редактор журналу «Теорія та практика управління соціальними системами, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: психологія; педагогіка; формування навичок командоутворення та комунікативної толерантності; формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців технічних університетів; методика дистанційного навчання; соціально-психологічний тренінг та методи гри в психологічній практиці; практична психологія, національна ідентичність, українська мова, інформаційні та інноваційні технології в освіті, риторика та PR-технології, філологія та редагування.

Викладає дисципліни: Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності; методика дистанційного навчання; інформаційні технології в освіті; українська мова; методи гри в психологічній практиці; психологія праці; дидактичні системи у вищій школі; психологія; психологія та методика викладання фахових дисциплін; дидактичні системи у вищій школі.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Демідова Юлія ЄвгенівнаДоцент, кандидат технічних наук

Демідова Юлія Євгенівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидат технічних наук, доцент.

Основні наукові інтереси: Психологія ризику; Психологія здоров’я ;Психологія безпеки в професії; Формування професійної культури безпеки; Запровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій в практику професійної діяльності викладача закладу вищої освіти.

Викладає дисципліни: Психологія невизначеності, ризику в професійній діяльності; Психолого-педагогічні засади безпеки діяльності в освіті; Психологія безпеки діяльності та здоров’я людини ; Екологічна психологія.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Чала Юлія Миколаївна Доцент, кандидат психологічних наук.

Чала Юлія Миколаївна

Доцент, кандидат психологічних наук.

Основні наукові інтереси: психолінгвистика, психодіагностика, психоаналіз, психологічне консультування.

Викладає дисципліни: Анатомія цетральної нервової системи; Психофізіологія; Диференційна психологія.

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Чебакова Юлія ГригорівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Чебакова Юлія Григорівна

Доцент, кандидат педагогічних наук, куратор академічної групи іноземних студентів.

Основні наукові інтереси: інноваційні технології навчання, особистісний розвиток, психологічні аспекти формування особистості лідера, конкурентоздатність майбутніх фахівців

Викладає дисципліни: Психологія управлінської діяльності лідера, Теорія та практика формування лідера, Психологія досягнення успіху, Психологія діяльності, Теорія і практика вищої освіти. У 2016 році за програмою Erasmus + викладала в Варшавському університеті. Читала курс лекції на англійській мові для студентів-психологів. Має статті в фахових журналах, а також WEB of Science та Scopus.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Грибко Ольга ВладиславівнаДоцент, кандидат наук з державного управління

Грибко Ольга Владиславівна

Доцент, кандидат наук з державного управління

Основні наукові інтереси:

публічна політика, продовольча безпека, євроінтеграційна політика.

Викладає дисципліни:

Державна соціальна політика, Національна безпека у сфері соціального захисту, Технології прийняття управлінських рішень; Економічна психологія (англ. мовою), Політична психологія (англ. мовою), Психологія безпеки діяльності людини (англ. мовою).

Google Scholar

Портфоліо викладача

Костиря Ірина ВалентинівнаДоцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат педагогічних наук

Костиря Ірина Валентинівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат педагогічних наук, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: підготовка лідерів в освіті, промисловості, економіці; формування лідерської позиції у випускників вищої технічної школи; створення практичної системи підготовки майбутніх психологів та педагогів вищої школи; виховання студентської молоді.

Викладає дисципліни: Теорія і практика формування лідера, психологія управлінської діяльності лідера, педагогічне спілкування та риторика, педагогічний контроль в системі освіти, моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця, філософія освіти, конфліктологія.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Татієвська Марія МаратівнаДоцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат психологічних наук

Татієвська Марія Маратівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат психологічних наук

Основні наукові інтереси: Позитивна психологія; Психологія особистості; Психологічне консультування та психотерапія.

Викладає дисципліни: «Історія психології» українською та англійською мовами; «Позитивна психологія» українською та англійською мовами; «Соціальна психологія» англійською мовою.

Google Scholar

Портфоліо викладача

Чеботарьов Микола КорнійовичДоцент, кандидат педагогічних наук

Чеботарьов Микола Корнійович

Доцент, кандидат педагогічних наук

Основні наукові інтереси: Формування готовності до адаптивного управління в самостійній практичній діяльності випускників вишів,діяльність менеджерів-лідерів в сучасних ринкових умовах.

Викладає дисципліни: Психологія управління, ,технологія управлінської діяльності,психологія,основи методики викладання у вищій школі.

Google Scholar  

Портфоліо викладача

Хавіна Ірина ВалеріївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Хавіна Ірина Валеріївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, зам. завідувача з заочного та дистанційного навчання, куратор академічної групи..

Основні наукові інтереси: нейропсихология, біохімічні процеси в організмі людини, біологічні та фізіологічні основи психічних процесів і станів, психіка тварин, еволюція психіки тварин і людини. професійна освіта у вищій школі, компетентнісний підхід у вищій школі.

Викладає дисципліни: анатомія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності, психофізіології, зоопсихологія і порівняльна психологія, антропологія.

Google Scholar  

Портфоліо викладача

Черемський Максим Петрович Асистент

Черемський Максим Петрович

Асистент

Основні наукові інтереси: вивчення креативної сфери особистості, її здібностей і можливостей та розробкою форм і методів активізації творчого самовираження особистості в системі професійної підготовки майбутніх інженерів.

Викладає дисципліни: Психологія