Викладацький склад

 

Романовський Олександр ГеоргійовичПрофесор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук

Романовський Олександр Георгійович

Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, Лауреат Державної премії України, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Академік академії вищої школи України, Академік академії політичних наук України, Професор, доктор педагогічних наук, Кандидат технічних наук.

Основні наукові інтереси: Підготовка лідерів в освіті, науці, промисловості, економіці; Формування лідерських та творчих якостей у випускників вищої технічної школи; Створення синергетичної системи підготовки майбутніх психологів, менеджерів адміністративної діяльності та педагогів вищої школи; Створення системи формування духовно-моральної основи випускників вищої школи; Підготовка майбутніх професіоналів до розвитку і саморозвитку в умовах безперервної освіти на основі теорії філософії, психології та педагогіки досягнення успіху; Формування національної гуманітарно-технічної еліти; Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі інженерної психології, психології праці, педагогічної психології; Забезпечення послідовності у професійній підготовці професіоналів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах; Удосконалення педагогічної майстерності викладачів вищої школи; Впровадження інноваційних педагогічних методів навчання і передового досвіду викладання.

Викладає дисципліни: філософія досягнення успіху; психологія творчості; психологія управління.

Google Scholar

 

Гура Тетяна ВіталіївнаПрофесор, кандидат педагогічних наук

Гура Тетяна Віталіївна

Професор, кандидат педагогічних наук, доцент, 1 заступник зав. кафедрою.

Основні наукові інтереси: педагогічні аспекти формування та виховання особистості, психологія становлення та розвитку лідерства, професійна майстерність викладача

Викладає дисципліни: вступ до спеціальності, психологія лідерства в бізнесі, геронтопсихологія, психологія бізнесу та підприємництва, психологія лідерства в освіті, тренінги з розвитку пізнавальних процесів.

Google Scholar

Ігнатюк Ольга АнатоліївнаПрофесор, доктор педагогічних наук

Ігнатюк Ольга Анатоліївна

Професор, доктор педагогічних наук, голова методичної комісії за напрямом «Педагогіка вищої школи»

Основні наукові інтереси: дослідження проблем особистісно-професійного розвитку суб’єктів освітнього процесу вищої школи; теорія і методика професійної підготовки у вищій школі; розвиток професійно важливих якостей майбутніх фахівців в умовах технічного університету та формування їх готовності до професійної діяльності.

Викладає дисципліни: практична підготовка та стажування; педагогічний контроль в системі освіти; основи педагогіки вищої школи; фізична культура і психофізичний тренінг.

Google Scholar

Мороз Володимир МихайловичПрофесор, доктор наук з державного управління

Мороз Володимир Михайлович

Професор, доктор наук з державного управління

Основні наукові інтереси: управління розвитком трудового потенціалу; мотиваційний механізм стимулювання трудової активності; релігійно-культурологічні аспекти трудової діяльності; управління кадрами і організаційним розвитком; управління ефективністю функціонування системи вищої освіти та її якістю.

Викладає дисципліни: кадровий менеджмент, теорія організацій.

Google Scholar

Підбуцька Ніна ВікторовнаПрофесор, доктор психологічних наук

Підбуцька Ніна Вікторовна

Професор, доктор психологічних наук, голова методологічної комісії зі спеціальності “Психологія”, куратор кафедри з практики і працевлаштування майбутніх психологів, куратор групи СГТ-15а

Основні наукові інтереси: психологічний супровід професійного розвитку майбутніх фахівців вищої технічної школи

Викладає дисципліни: вступ до спеціальності; вікова психологія; конфліктологія; основи професійної психології.

Google Scholar

Резнік Світлана МиколаївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Резнік Світлана Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, заступник зав. кафедрою з наукової роботи, голова методичної комісії за напрямом “Адміністративний менеджмент”.

Основні наукові інтереси:

тенденції розвитку вищої освіти в Україні; проблеми розуміння студентами навчального матеріалу; міжособистісне розуміння в процесі спілкування викладача та студента; формування умінь, навичок студентів; методика управлінської підготовки майбутніх фахівців.

Викладає дисципліни:

основи педагогіки вищої школи; техніка адміністративної діяльності; психологія діяльності та навчальний менеджмент; методика викладання психології.

Google Scholar

 

Богдан Жанна БорисівнаДоцент, кандидат психологічних наук

Богдан Жанна Борисівна

Керівник спеціальності 053–«Психологія» доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидат психологічних наук, доцент докторант.

Основні наукові інтереси: гендерні особливості формування лідерських якостей в процесі професійної підготовки студентів; дослідження гендерних особливостей прояву індивідуально-характерологічних якостей керівників.

Викладає дисципліни: педагогічна психологія; психологія сім’ї; гендерна психологія; організаційна психологія.

Google Scholar

 

Воробйова Євгенія В’ячеславівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Воробйова Євгенія В’ячеславівна

Доцент, кандидат педагогічних наук, куратор кафедри по роботі з іноземцями, керівник напрямку “Адміністративний менеджмент”

Основні наукові інтереси: психолого-педагогічний супровід управлінської діяльності

Викладає дисципліни: техніка адміністративної діяльності; психологія і педагогіка вищої школи; методика викладання у вищій школи; психологія управління.

Google Scholar

Книш Анастасія ЄвгенівнаДоцент, кандидат психологічних наук

Книш Анастасія Євгенівна

Доцент, кандидат психологічних наук

Основні наукові інтереси: Емоційний інтелект та його значення для реалізації лідерського потенціалу. Моральний розвиток особистості та його вплив на якість взаємодії між людьми. Психологічні відмінності представників різних соціальних груп.

Викладає дисципліни: диференційна психологія, математичні методи в психології, теорія і практика формування лідера, психологія управління, загальна психологія.

Google Scholar

Середа Наталія ВікторівнаДоцент, кандидат мистецтвознавства

Середа Наталія Вікторівна

Доцент, кандидат мистецтвознавства, керівник напрямку “Педагогіка вищої школи”.

Основні наукові інтереси: ораторське мистецтво, педагогічна риторика, духовно-естетичне виховання.

Викладає дисципліни: риторика, релігієзнавство, етика, естетика, основи паблік рілейшнз, педагогічна етика, педагогічне спілкування та риторика.

Google Scholar

 

Пономарьов Олександр СеменовичПрофесор, кандидат технічних наук

Пономарьов Олександр Семенович

Професор, кандидат технічних наук

Основні наукові інтереси: філософія освіти; філософія спілкування; філософія управління; логіка людської діяльності; професійна культура

Викладає дисципліни: моделювання діяльності фахівця; методика викладання у вищій школі; філософія освіти; технологія управління.

Google Scholar

 

Михайличенко Валентина ЄвдокимівнаПрофесор, кандидат філософських наук

Михайличенко Валентина Євдокимівна

Професор, кандидат філософських наук

Основні наукові інтереси: потенціал людини та створення умов для його розвитку та реалізації.

Викладає дисципліни: основи психології; філософія психології; педагогіка успіху; філософія досягнення успіху; психологія досягнення успіху.

Панфілов Юрій ІвановичДоцент, кандидат психологічних наук
Google Scholar

Панфілов Юрій Іванович

Доцент, кандидат психологічних наук

Основні наукові інтереси:  підвищення ефективності праці осіб, що виконують спільну роботу; проблеми інженерної психології в системах «людина-машина»; психологопедагогічні умови підвищення педагогічної майстерності науковопедагогічних працівників.
Куратор академічної групи.

Google Scholar

 

Фурманець Борис ІвановичПрофесор, кандидат психологічних наук

Фурманець Борис Іванович

Професор, кандидат психологічних наук

Основні наукові інтереси: психологія діяльності в особливих умовах, фізіологія і психологія праці, інженерна психологія в системах людина-машина.

Викладає дисципліни: психологія і педагогіка; психологія; соціально-політичного конфлікти; фізіологія і психологія праці.

Google Scholar

 

 

Попова Галина ВікторівнаПрофесор, кандидат психологічних наук

Попова Галина Вікторівна

Професор, кандидат психологічних наук, голова методичної комісії за напрямом «Психологія»

Основні наукові інтереси: соціально-психологічний тренінг (успішна комунікація,стрессменеджмент, таймменеджмент); психологічне консультування; метафоричні асоціативні карти; тренінг тренерів.

Викладає дисципліни: соціально-психологічний тренінг; основи сімейного консультування; соціальна психологія; психологія адитивної поведінки.

Google Scholar

 

Солодовник Тетяна ОлександрівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Солодовник Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Основні наукові інтереси: комунікативні процеси у професійні та навчальній діяльності, проблеми сучасної вищої освіти, формування особистості сучасного фахівця з використанням освітніх технологій.

Викладає дисципліни: Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі; Психологія і педагогіка вищої школи; Психологічні аспекти комунікації у професійній діяльності; Основи наукових досліджень.

Google Scholar

 

Грень Лариса МиколаївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Грень Лариса Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, куратор групи Іф-14б

Основні наукові інтереси: комунікативна компетентність майбутнього лідера.

Викладає дисципліни: основи менеджменту, психологія.

Google Scholar

 

Черкашин Андрій ІвановичПрофесор, кандидат психологічних наук

Черкашин Андрій Іванович

Професор кафедри, кандидат психологічних наук, докторант

Основні наукові інтереси: психолого-педагогічні аспекти формування та виховання особистості лідера, психологія екстремальних та кризових ситуацій, психологічне консультування, теорія і практика формування позитивного мислення.

Викладає дисципліни: психологія екстремальних та кризових ситуацій, методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, практична психологія, основи наукових досліджень.

Google Scholar

 

Долгарев Анатолій ВасильовичДоцент

Долгарев Анатолій Васильович

Доцент

Основні наукові інтереси: психологічна культура управлінського персоналу.

Викладає дисципліни: психологія управління; кадровий менеджмент; основи управління в енергетики; психологія конфлікту.

Google Scholar

Штученко Ірина ЄвгенівнаКандидат психологічних наук.

Штученко Ірина Євгенівна

Кандидат психологічних наук.

Основні наукові інтереси: професійне, життєве самовизначення; призначення.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Експериментальна психологія, Теорія та практика психотерапії.

Громадська робота: заступник завідуючого кафедри ППУСС з виховної роботи, профорг кафедри.

Google Scholar

Шаполова Вікторія ВалеріївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Шаполова Вікторія Валеріївна

Доцент, кандидат педагогічних наук

Основні наукові інтереси: психологія; педагогіка; формування навичок командоутворення лідера; формування корпоративної культури майбутніх менеджерів; методика управлінської підготовки майбутніх фахівців; соціально-психологічний тренінг та методи гри в психологічній практиці; практична психологія.

Викладає дисципліни: соціально-психологічний тренінг; психофізичний тренінг; культура та етика управлінської діяльності; методи гри в психологічній практиці; практикум з загальної психології; психологія тімбілдінгу.

Google Scholar

Квасник Ольга ВіталіївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Квасник Ольга Віталіївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, технічний редактор журналу «Теорія та практика управління соціальними системами, куратор групи СГТ-13б

Основні наукові інтереси: психологія; педагогіка; формування навичок командоутворення та комунікативної толерантності; формування соціокультурної компетентності майбутніх фахівців технічних університетів; методика дистанційного навчання; соціально-психологічний тренінг та методи гри в психологічній практиці; практична психологія, національна ідентичність, українська мова, інформаційні та інноваційні технології в освіті, риторика та PR-технології, філологія та редагування.

Викладає дисципліни: Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності; методика дистанційного навчання; інформаційні технології в освіті; українська мова; методи гри в психологічній практиці; психологія праці; дидактичні системи у вищій школі; психологія; психологія та методика викладання фахових дисциплін; дидактичні системи у вищій школі.

Google Scholar

Фалько Карина ОтеллівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Фалько Карина Отеллівна

Доцент, кандидат педагогічних наук. Секретар та член приймальної комісії факультету Соціально-гуманітарних технологій, заступник керівника Центру заочного та дистанційного навчання НТУ «ХПІ», відповідальний секретар Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Україна і світ», виконує обов’язки куратора академічної групи.

Основні наукові інтереси: психологія девіантної поведінки, пенітенціарна психологія, віктимна поведінка, порушення емоційно-вольової сфери, патопсихологічні синдроми.

Викладає дисципліни: «Антропологія», «Патопсихологія», «Психодіагностика», «Клінична психологія», «Юридична психологія», «Педагогіка і психолгія вищої школи» у студентів денної та заочної форм навчання, а також керує виконанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт.

Google Scholar

Чебакова Юлія ГригорівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Чебакова Юлія Григорівна

Доцент, кандидат педагогічних наук.

Основні наукові інтереси: інноваційні технології навчання, особистісний розвиток, психологічні аспекти формування особистості лідера, конкурентоздатність майбутніх фахівців

Викладає дисципліни: Психологія управлінської діяльності лідера, Теорія та практика формування лідера, Психологія досягнення успіху, Психологія діяльності, Теорія і практика вищої освіти. У 2016 році за програмою Erasmus + викладала в Варшавському університеті. Читала курс лекції на англійській мові для студентів-психологів. Має статті в фахових журналах, а також WEB of Science та Scopus.

Google Scholar

Костиря Ірина ВалентинівнаСтарший викладач, кандидат педагогічних наук

Костиря Ірина Валентинівна

Старший викладач, кандидат педагогічних наук, куратор групи 1.СГТ401.в

Основні наукові інтереси: підготовка лідерів в освіті, промисловості, економіці; формування лідерської позиції у випускників вищої технічної школи; створення практичної системи підготовки майбутніх психологів та педагогів вищої школи; виховання студентської молоді.

Викладає дисципліни: Теорія і практика формування лідера, психологія управлінської діяльності лідера, педагогічне спілкування та риторика, педагогічний контроль в системі освіти, моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця, філософія освіти, конфліктологія.

Google Scholar

Чеботарьов Микола КорнійовичДоцент, кандидат педагогічних наук

Чеботарьов Микола Корнійович

Доцент, кандидат педагогічних наук

Основні наукові інтереси: Формування готовності до адаптивного управління в самостійній практичній діяльності випускників вишів,діяльність менеджерів-лідерів в сучасних ринкових умовах.

Викладає дисципліни: Психологія управління, ,технологія управлінської діяльності,психологія,основи методики викладання у вищій школі.

Google Scholar

Хавіна Ірина ВалеріївнаАсистент, кандидат педагогічних наук

Хавіна Ірина Валеріївна

Асистент, кандидат педагогічних наук, куратор групи Іф-14а

Основні наукові інтереси: професійну освіту у вищій школі, компетентнісний підхід в освіті вищої школи.

Викладає дисципліни: анатомія і еволюція нервової системи людини, психофізіології, психогенетика, основи біології та генетики людини.

Google Scholar

Черемський Максим Петрович Асистент

Черемський Максим Петрович

Асистент

Основні наукові інтереси: вивчення креативної сфери особистості, її здібностей і можливостей та розробкою форм і методів активізації творчого самовираження особистості в системі професійної підготовки майбутніх інженерів.

Викладає дисципліни: Психологія