Наукові гуртки кафедри ППУСС ім. академіка І.А. Зязюна

1. Назва наукового гуртка: «Педагогічні студії»


Керівники:
доцент кафедри, к.пед.н., доц. Резнік С.М.,
доцент кафедри, к.мистец., доц. Середа Н.В.
Кількість студентів: 10 спеціальності «Освітні, педагогічні науки»

 

2. Назва наукового гуртка: «Психолого-педагогічні проблеми лідерства»


Керівник:
проф. кафедри, к.т.н., проф. О. С. Пономарьов
Кількість студентів – 7 зі спеціальностей «Публічне управління та адміністрування», «Педагогіка вищої школи» і «Управління проектами»

 

3. Назва наукового гуртка: «Наукові дослідження в менеджменті»


Керівники:
доцент кафедри, к.пед.н., доц. Солодовник Т.О.,
доцент кафедри, к.пед.н., доц. Воробйова Є.В.
Кількість студентів – 7 спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

 

4. Назва наукового гуртка: «Організаційна та професійна психологія»


Керівники:
доцент кафедри, к.психол.н., доц. Богдан Ж.Б.,
ст.викл. кафедри, к.психол.н. Мовчан Я.О.
Кількість студентів: 10 спеціальності «Психологія»

 

5. Назва наукового гуртка: «Дослідження проблем загальної та вікової психології»


Керівники:
професор кафедри, д.психол.н., доц. Підбуцька Н.В.,
доцент кафедри, к.психол.н. Штученко І.Є.
Кількість студентів: 10 спеціальності «Психологія»

 

6. Назва наукового гуртка: «Коучінгові техніки в діяльності практичного психолога»


Керівники:
доцент кафедри, к.психол.н., доц. Книш А.Є.,
асистент кафедри, к.пед.н. Фалько К.О.
Кількість студентів: 10 осіб 2-3 курсів спеціальності «Психологія»

 

7. Назва наукового гуртка: «Ігрові та тренінгові технології в психологічній практиці»


Керівники:
доцент кафедри, к.пед.н. Шаполова В.В.,
доцент кафедри, к.пед.н. Квасник О.В.
Кількість студентів: від 7

 

8. Назва наукового гуртка: «Лідерство в студентському середовищі»


Керівники:
професор кафедри, к. пед. н., доц. Гура Т.В.,
ст.викл. кафедри, к. пед. н. Костиря І.В.
Кількість студентів: від 5 до 15 осіб