Наукові гуртки кафедри ППУСС ім. академіка І.А. Зязюна

1. Науковий гурток «Педагогічні студії»
Науковий гурток «Педагогічні студії»
Назва наукового гуртка: «Педагогічні студії»


Керівники:
доцент кафедри, к.пед.н., доц. Резнік С.М.,
доцент кафедри, к.мистец., доц. Середа Н.В.
Кількість студентів: 10 спеціальності «Освітні, педагогічні науки»

2. Науковий гурток «Наукові дослідження в освітньому менеджменті»
Науковий гурток «Наукові дослідження в освітньому менеджменті»
Назва наукового гуртка: «Наукові дослідження в освітньому менеджменті»


Керівники:
доцент кафедри, к.пед.н., доц. Солодовник Т.О.,
доцент кафедри, к.пед.н., доц. Воробйова Є.В.
Кількість студентів – 7

3. Науковий гурток «Організаційна та професійна психологія»
Науковий гурток «Організаційна та професійна психологія»
Назва наукового гуртка: «Організаційна та професійна психологія»


Керівники:
доцент кафедри, к.психол.н., доц. Богдан Ж.Б.

Кількість студентів: 10 спеціальності «Психологія»

4. Науковий гурток «Дослідження проблем загальної та вікової психології»
Науковий гурток «Дослідження проблем загальної та вікової психології»
Назва наукового гуртка: «Дослідження проблем загальної та вікової психології»


Керівники:
зав.кафедри, д.психол.н.,доц. Підбуцька Н.В.
доцент кафедри, к.психол.н. Штученко І.Є.
Кількість студентів: 10 спеціальності «Психологія»

5. Науковий гурток «Ігрові та тренінгові технології в психологічній практиці»
Науковий гурток «Ігрові та тренінгові технології в психологічній практиці»
Назва наукового гуртка: «Ігрові та тренінгові технології в психологічній практиці»


Керівники:
доцент кафедри, к.пед.н. Шаполова В.В.,
доцент кафедри, к.пед.н. Квасник О.В.
Кількість студентів: від 7

6. Науковий гурток «Лідерство в студентському середовищі»
Науковий гурток «Лідерство в студентському середовищі»
Назва наукового гуртка: «Лідерство в студентському середовищі»


Керівники:
професор кафедри, к. пед. н., доц. Гура Т.В.,
доц. кафедри, к. психол. н. Татієвська М. М.
Кількість студентів: від 5 до 15 осіб


7. Науковий гурток «Психологія травм у соціальній роботі»
Науковий гурток «Психологія травм у соціальній роботі»
Назва наукового гуртка: «Психологія травм у соціальній роботі»


Керівники:
проф. кафедри, д-р держ.упр., доц. Грень Л.М.,
професор кафедри, к.психол.н. Черкашин А.І.
Кількість студентів: від 5 до 15 осіб

8. Науковий гурток «Психологічний кіноклуб»
Науковий гурток «Психологічний кіноклуб»
Назва наукового гуртка: «Психологічний кіноклуб»


Керівники:
зав.кафедри, д.психол.н.,доц. Підбуцька Н.В.

Кількість студентів: від 5 до 15 осіб

9. Науковий гурток «Розвиток лідерського потенціалу у соціальній сфері»
Науковий гурток «Розвиток лідерського потенціалу у соціальній сфері»
Назва наукового гуртка: «Розвиток лідерського потенціалу у соціальній сфері»


Керівник:
проф. кафедри, к.пед.н., доц. Лапузіна О.М.
Кількість студентів – 7

10. Науковий гурток «Шляхи досягнення успіху студентською молоддю»
Науковий гурток «Шляхи досягнення успіху студентською молоддю»
Назва наукового гуртка: «Шляхи досягнення успіху студентською молоддю»


Керівники:
доц. кафедри, к.пед.н., доц. Хавіна І.В.
доц. кафедри, к.пед.н., доц. Чебакова Ю.Г.
Кількість студентів: осіб

11. Науковий гурток «Актуальні питання соціальної роботи»
Науковий гурток «Актуальні питання соціальної роботи»
Назва наукового гуртка: «Актуальні питання соціальної роботи»


Керівники:
доц. кафедри, к.пед.н., доц. Чеботарьов М.К.
доц. кафедри, к.психол.н., доц. Панфілов Ю.І.
Кількість студентів: осіб

12. Науковий гурток «Волонтерство у соціальній сфері»
Науковий гурток «Волонтерство у соціальній сфері»
Назва наукового гуртка: «Волонтерство у соціальній сфері»


Керівники:
доц.кафедри, к.держ.упр.доц. Грибко О.В.

Кількість студентів: осіб