Психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 053 «Психологія». Спеціалізація 053 «Психологія»

Підготовка студентів першого (бакалаврського) / другого (магістерського) рівнів