Співробітнитство з British Council

Візит в “Oxford Brookes University”

Делегація вчених, викладачів та студентів НТУ “ХПІ” на чолі з ректором університету проф. Соколом Є.І. в “Oxford Brookes University”. Візит відбувся з 24 по 28 жовтня 2018 року з метою обговорення з англійськими колегами спільної роботи по виграному гранту в рамках програми “Розвиток лідерського потенціалу університетів України”.

На зустрічі з керівництвом “Oxford Brookes University” ректор НТУ “ХПІ” проф. Сокол Є.І. виступив з презентацією про університет, а завідувач кафедри ППУСС ім. академіка І.А.Зязюна НТУ “ХПІ” проф. Романовський О.Г. з докладом про виконану кафедрою роботою по спільному проекту.


 

Face-to-face.  Зустріч із завідуючою кафедри психології “Oxford Brookes University” Максин Флетчер.

Після зустрічі залишилось дуже приємне відчуття оскільки по всім ключовим науковим і навчальним концепціям наші думки повністю співпадають. Також на наших кафедрах співпадає і кількість викладачів та студентів. Приблизно по 550 на кожній кафедрі. Однак вони перевершують нас за рахунок філіалу у місті Гонконг, де в них навчається ще 750 студентів. Наші англійські колеги із задоволенням погодились прийняти участь в публікаціях спільних статей та монографій у наших міжнародних журналах із напрямком по психології, педагогіки вищої школи та лідерству.

 

 

Навчальний візит в Оксфорд Брукс Університет

«Не студент для викладача, а викладач для студента»
(головний девіз Оксфорд Брукс Університету)

В межах виконання Міжнародного проекту «Розвиток лідерського потенціалу університетів України» ( координатори проекту: Британська Рада в Україні та інститут вищої освіти НАПН України), команда нашого університету здійснила навчальний візит з 23 по 29 жовтня 2018 року в Оксфорд Брукс Університет (Велика Британія).

Команду нашого вузу очолив ректор, д. т. н., член – кор. НАН України, проф. Сокол Є.І. До складу команди ввійшли: завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, член-кор. НАПН України, д. пед. н., проф. Романовський О.Г., начальник методичного відділу , к. психол. н, проф. Панфілов Ю.І, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, к. пед. н., Гура Т.В., доцент цієї ж кафедри, к.психол. н. Книш А.Є, доцент кафедри фізичного виховання, к. пед. н. Тіняков А.О. та студентка групи СГТ-15а Мішакова Д.(фото1).

Основною метою візиту було ознайомлення з досвідом підготовки молодих викладачів в британському університеті. Під час візиту команда зустрілася з віце-канцлером з питань глобального співробітництва та досліджень, проф. Ліндою Кінг; віце-канцлером по роботі з викладачами та студентами Анною-Марі Кілдей; директором програми розвитку вчених університету Оксфорд Брукс, проф. Сьюзан Брукс; директором Оксфордського Центру розвитку та навчання персоналу, проф. Джеккі Поттер; старшим лектором, переможцем в номінації "Кращий викладач Оксфорд Брукс 2018" Луіс Боунс, завідувачкою кафедри психології, охорони здоров’я та професійного розвитку Максін Флетчер , а також зі студентським активом університету (фото 2,3,4).

В результаті візиту в теплій дружній атмосфері були встановлені особиснісні та професійні контакти з викладачами британського університету, вивчений досвід підготовки молодих викладачів в вузі та підготовка лідерів серед студентів.

Представники нашого університету яскраво презентували наш університет, кафедру педагогіки і психології управління соціальними системами, програму підготовки молодих викладачів. Під час зустрічей обговорювались умови співробітництва між нашим університетом та Оксфорд Брукс університетом. Британський університет зацікавився в сумісних дослідженнях по програмі Erasmus KA1, була досягнута домовленість про створення сумісного електронного видання та видання монографії з підготовки молодих лідерів.

Після навчального візиту в британський університет в університеті почала активно впроваджуватися багатомодульна програма професійного розвитку молодих викладачів, результатом якої є методичний семінар «Школа молодого викладача», який запрацював з 20 листопада 2018 року на базі методичного відділу університету та Центру лідерства кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна.

Автори статті: завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А.Зязюна, проф. Романовський О.Г., професор кафедри Гура Т.В.

 

 

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

Співробітники кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами стали переможцями в конкурсному відборі до Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України, що буде реалізовуватися у період з лютого 2018 року до лютого 2019 року. Співорганізаторами програми є Британська Рада в Україні (British Council), Фундація лідерства у вищій освіті (Велика Британія), Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. Програма реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Згідно умов програми до складу команди НТУ «ХПІ» увійшли представники різних структурних підрозділів університету.

Команда НТУ «ХПІ» впродовж 2018 року має реалізувати проект «Реформування системи підготовки молодих викладачів», що включатиме:

  • Оцінку потреб молодих викладачів в професійному розвиткові;

  • Розробку концепції нової системи підготовки молодих викладачів до професійної діяльності;

  • Обговорення концепції на Вченій Раді НТУ «ХПІ»;

  • Розробку та впровадження системи тренінгів та майстер-класів для молодих викладачів.

В ході виконання проекту команда НТУ «ХПІ» має відвідати університет Великої Британії для ознайомлення з британським досвідом роботи з молодими викладачами.

В процесі реалізації програми учасники будуть приймати участь в тренінгах, організованих Британською радою та Фундацією лідерства у вищій освіті.