Category Archives: Опитування

Оцінка якості навчання та викладання за освітніми компонентами 1 семестру освітньої програми 053 «Психологія» другого рівня вищої освіти

Впродовж останнього навчального тижня (20-25 листопада) було проведено здобувачів магістерської програми щодо рівня навчання та викладання за окремими освітніми компонентами. Рис. 1. Ступінь зрозумілості матеріалу на освітньому компоненті Оцінювання зрозумілості матеріалу здійснювалося за 5-бальною шкалою (1 – нічого не зрозуміло,

Результати опитування стейголдерів (здобувачів, роботодавців) щодо навчання за ОПП Психологія другого (магістерського) рівня

Пропонуємо результати  громадського обговорення Проєкту Освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Опитування щодо показників якості освітнього процесу

Вже традиційно після закінчення занять та перед початком сесії ми опитуємо наших здобувачів другого рівня вищої освіти ОПП 053 “Психологія” щодо показників якості програми. Цьогорічне опитування продемонструвало, що здобувачі досить високо оцінюють: – наочність викладання (8,85 балів з 10) –

Опитування здобувачів другого рівня вищої освіти зі спеціальності 053 “Психологія” щодо проходження практики

Практика – один з найбільш хвилюючих та відповідальних періодів в житті майбутнього психолога, що створює умови для побудови індивідуальної траєкторії в освітньому процесі🔥. Саме на практиці здобувач отримує можливість зіштовхнутися з реальними ситуаціями професійної взаємодії, подивитися в очі своїм страхам

Результати опитування студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дослідження проводилося в травні 2021 року за участю 8 студентів п’ятого курсу (денної та заочної форм навчання) спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського рівня) вищої освіти. ОПИТУВАННЯ 1. За якою формою навчання Ви отримуєте освіту? 2. Чи відповідає структура

Результати опитування роботодавців щодо спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дослідження проводилося в травні 2021 року за участю 2 роботодавців, в організаціях яких працюють випускники спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського рівня) вищої освіти. ОПИТУВАННЯ 1. Скільки випускників освітньої програми «Педагогіка вищої школи» працюють сьогодні у Вашій організації? 2.

Результати опитування випускників спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дослідження проводилося в травні 2021 року за участю 16 випускників різних років навчання спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського рівня) вищої освіти. ОПИТУВАННЯ 1. Рік закінчення ЗВО 2. Посада 3. Якби була можливість повернутися в минуле, вступали б Ви

Результати опитування випускників спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Суцільне дослідження проводилося за участю 9 випускників різних років навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», (магістерський рівень) в березні 2021 року.  

Опитування здобувачів 053 “Психологія” (магістерський рівень) щодо якості викладання та навчання на освітній програмі (1 семестр)

Сторінка опитування

Опитування випускників щодо освітньої програми 053 “Психологія” магістерського рівня НТУ “ХПІ”

Сторінка опитування

Опитування роботодавців щодо освітньої програми 053 “Психологія” магістерського рівня НТУ “ХПІ”

Сторінка опитування

Результати опитування студентів спеціальності 053 «Психологія» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (Програма іноземною мовою)

Суцільне дослідження проводилося за участю 5 студентів першого курсу, що навчаються іноземною мовою за освітньою програмою 053 «Психологія» (бакалаврський рівень) в травні 2020 року. Питання 1. Оберіть з переліку дисципліни, що були найбільш корисними в перший рік навчання Питання 2.

Анкета вступника в магістратуру кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна

Шановний абітурієнт! Ми хочемо допомогти тобі у процесі вступу в магістратуру. Щоб зробити це як найкраще, нам потрібна деяка інформація, що дозволить нам підготувати рекомендації саме для тебе. Якщо ти цікавишся можливістю навчання на одній із спеціальностей кафедри, будь ласка,

Результати опитування студентів спеціальності 053 «Психологія» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Дослідження проводилося на вибірці з 40 студентів. Вибірка була сформована з використанням процедури рандомізації з числа студентів випускних курсів 2019-2020 навчальних років.

Результати опитування студентів спеціальності 053 «Психологія» другий (магістерський) рівень вищої освіти

Дослідження проводилося на вибірці з 18 студентів. Вибірка була сформована з використанням процедури рандомізації з числа студентів випускних курсів 2019-2020 навчальних років.

Опитування здобувачів щодо соціально-психологічної служби університету

Посилання на опитування