Результати опитування стейголдерів (здобувачів, роботодавців) щодо навчання за ОПП Психологія другого (магістерського) рівня