Результати опитування стейголдерів (здобувачів, роботодавців) щодо навчання за ОПП Психологія другого (магістерського) рівня

Пропонуємо результати  громадського обговорення Проєкту Освітньо-професійної програми «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти