053 Психологія – магістратура

Освітньо-професійна програма «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма «Психологія», магістр

Відгуки на проект освітньої програми

Відуки та рецензії відправляти на пошту: anastasiia.knysh@khpi.edu.ua

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 053 Психологія 2023-2024 р.

Науково-практичний семінар «З толерантністю в серці»

Воркшоп «Плагіат та Штучний Інтелект» від компанії Plagiat.PL

 

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін Навчального плану 2023 року підготовки зі спеціальності 053 “Психологія”

Обов’язкові освітні компоненти

Основи кліничної психології та психосоматики
Медіативні практики вирішення конфліктів
Проєктивна психодіагностика та основи арт-терапії
Організаційна психологія
Психологія невизначеності та ризику в професійній діяльності
ІННОВАЦІЙНІ ТРЕНІНГОВІ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Основи психометрики
Психологічні основи коучінгу
Соціальна робота та психологічна служба
Основи наукових досліджень та академічнадоброчесність

 

Вибіркові освітні компоненти

Візуальна психодіагностика
Гендерна психологія
Геронтопсихологія
Маркетинг психологічних послуг
Практикум з дитячо-батьківських відносин
Психологія емоційного інтелекту
Психологія лідерства в бізнесі
Психологія комунікативного потенціалу особистості
Етика професійної діяльності психолога
Основи паблік рилейшнз
Практики підтримання ментального здоров'я
Психотехнології в діяльності HR менеджера

Атестація

Теми дипломних робіт 2022-2023 н.року (денна форма)

Теми дипломних робіт 2022-2023 н.року (заочна форма)