Результати опитування випускників спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дослідження проводилося в травні 2021 року за участю 16 випускників різних років навчання спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського рівня) вищої освіти.
ОПИТУВАННЯ

1. Рік закінчення ЗВО

2. Посада

3. Якби була можливість повернутися в минуле, вступали б Ви знову до нашого університету?

4. Чим Ви займаєтеся сьогодні?

5. Чи необхідна у Вашій сьогоднішній роботі освіта, отримана в рамках освітньої програми?

6. Чи використовуєте Ви отримані за час навчання в університеті знання і навички у своїй діяльності?

7. Чи полегшила практика Вашу адаптацію у професії?

8. Чи задоволені Ви підготовкою, отриманою в рамках освітньої програми в частині придбаних з дисциплін знань?

9. Чи задоволені Ви підготовкою, отриманою в рамках освітньої програми в частині здатності застосовувати отримані знання і вміння у контексті питань, розглянутих освітньою програмою?

10. Чи задоволені Ви підготовкою, отриманою в рамках освітньої програми в частині здатності самостійно вирішувати і робити вибір в контексті питань, розглянутих освітньою програмою (з обов’язковою здатністю формулювати власну думку / думка і приймати самостійні рішення)?

11. Чи задоволені Ви підготовкою, отриманою в рамках освітньої програми в частині здатності застосовувати у професійній діяльності знання та вміння у контексті питань, розглянутих освітньою програмою?

12. Чи задоволені Ви підготовкою, отриманою в рамках освітньої програми в частині можливості продовжувати навчання (а саме здатності набувати нові знання і навички, покладаючись на інноваційні методики навчання, планування тощо)?

13. Що би Ви запропонували для оновлення освітньої програми відповідно до сучасних вимог до здобувачів освіти? (нові дисципліни, компетентності)