Результати опитування студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Дослідження проводилося в травні 2021 року за участю 8 студентів п’ятого курсу (денної та заочної форм навчання) спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського рівня) вищої освіти.
ОПИТУВАННЯ

1. За якою формою навчання Ви отримуєте освіту?
1.
2. Чи відповідає структура програми Вашим очікуванням? (Наявні всі дисципліни, вивчення яких, на Вашу думку, необхідно для заняття майбутньою професійною діяльністю; немає дублювання дисциплін; немає порушення логіки викладання дисциплін тощо)

3. Чи завжди доступна Вам вся необхідна інформація, що стосується навчального процесу, позааудиторних заходів?

4. Чи є у Вас можливість підключення до електронно-бібліотечної системи університету з будь-якої точки, де є мережа Інтернет?

5. Чи відповідають викладачі на питання здобувачів освіти, надають додаткові пояснення?

6. Чи корисні для вивчення дисципліни такі види навчальної діяльності, як семінари, лабораторні та практичні заняття?

7. Чи впливає Ваша думка на підвищення якості освітніх ресурсів, що використовуються у процесі реалізації програми?

8. Чи задоволені Ви тим, що навчаєтеся у даному університеті і на даній освітній програмі?

9. Оцініть якість освіти за програмою в цілому

10. Що би Ви запропонували для оновлення освітньої програми відповідно до сучасних вимог до здобувачів освіти? (нові дисципліни, компетентності)