ОБГОВОРЕННЯ ОНП «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

24 червня 2021 р. відбулося засідання кафедри на корпоративній платформі офіс365. Було обговорено пропозиції щодо ОНП «Освітні, педагогічні науки» від науково-педагогічних працівників кафедри та аспірантів. Розглянуто звіт ЕГ «Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми» та експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми.

На засіданні кафедри були присутні аспіранти кафедри: Горбач Ігор Олександрович, Лютий Микола Миколайович, Кравцова Наталія Вікторівна, Жушма Тетяна Віталіївна, Підгорний Костянтин Юрійович, Гуренко Юлія Іванівна

 

І.О. Горбач повідомив про результати засідання молодих вчених кафедри, на якому вони обговорили мету, зміст та програмні результати навчання ОНП «Освітні, педагогічні науки», а також перелік вибіркових дисциплін за відповідною спеціальністю.

Аспіранти та НПП висловили свої пропозиції до ОНП. У процесі спільного обговорення було затверджено нове формулювання мети ОНП, а також ухвалено зміну назви вибіркової дисципліни «Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі» на нову «Методика викладання загальнонаукових та фахових дисциплін у закладах освіти», що має покращити зміст підготовки та буде сприяти удосконаленню навчання здобувачів освіти за ОНП.