Обговорення ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення»

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Управління в сфері соціального забезпечення» розроблена відповідно до вимог стандарту вищої освіти України для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення».

У змісті ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення» враховані вимоги професійного стандарту «Соціальний менеджер», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 261 від 10.02.2021р., побажання стейкхолдерів, у тому числі від здобувачів вищої освіти, від студентського самоврядування «Студентський Альянс» НТУ «ХПІ.

Кваліфікація – магістр з соціального забезпечення. Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл вищої освіти, що відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій.

За рахунок впровадження в зміст дисциплін питань управління персоналом, застосування елементів інформаційно-комунікативних технологій в галузі «Соціальна робота» відбувається формування компетентностей з організаційної та управлінської діяльності в соціальних службах.

Складна ситуація в країні через війну, соціальне забезпечення постраждалих, переміщених осіб, волонтерський рух – запорука відродження країни і переваги кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами у підготовці затребуваних фахівців сфери соціального забезпечення.

Більш детальний опис ОПП – за посиланням:

Освітньо-професійна програма «Управління в сфері соціального забезпечення»