Навчальний план

Навчальний план освітньо-професійної програми Психологія, бакалаври 2021 денна форма

Навчальний план освітньо-професійної програми Психологія, бакалаври 2021 заочна форма

Навчальний план освітньо-професійної програми Психологія, магістри 2021 денна форма

Навчальний план освітньо-професійної програми Психологія, магістри 2021 заочна форма

Навчальний план освітньо-професійної програми Психологія, бакалаври 2021 заочна форма, додатковий, вересень

Навчальний план освітньо-професійної програми Психологія, бакалаври 2021 заочна форма, додатковий, март

CURRICULUM educational and professional program Psychology bachelor’s 2021

Навчальний план освітньо-професійної програми Пелагогіка вищої школи, магістри 2021 заочна форма

Навчальний план освітньо-професійної програми Пелагогіка вищої школи, магістри 2021 денна форма