Результати анонімного анкетування аспірантів та науково-педагогічних працівників за 2022 рік.

Законом України “Про вищу освіту” передбачається у межах системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Університету та якості вищої освіти здійснювати моніторинг оцінки якості навчання та періодичний перегляд освітніх програм аспірантів. Моніторинг проводився шляхом анонімного анкетування аспірантів та науково-педагогічних працівників. МОНІТОРИНГ

АСПІРАНТИ ВНОСЯТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЄКТУ ОНП «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

  На засіданні кафедри 15 березня 2023 року були затверджені пропозиції аспірантів стосовно проєкту ОНП «Освітні, педагогічні науки». Рис. 1 – Розгляд пропозицій аспірантів до проєкту ОНП на зас. кафедри Доц. С.М. Резнік повідомила про те, що проєкт ОНП «Освітні,

ЗВІТ АСПІРАНТІВ НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ У БЕРЕЗНІ 2023 р.

15.03.2023 р. на засіданні кафедри відбувся черговий звіт аспірантів через корпоративну платформу офіс 365. Було заслухано про результати роботи та затверджено звіт аспірантів Т.О. Жушми, Г.А. Кузнєцової, П.М. Пономаренко, Х.Ш. Курбанової, І.О. Прасол, Д.Є. Наглої, М.Ш. Курбанової. На зас. кафедри були

Результати опитування стейголдерів (здобувачів, роботодавців) щодо навчання за ОПП Психологія другого (магістерського) рівня

СЕМІНАР «ПУБЛІКАЦІЇ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ»

20.02.2023 на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна відбувся науковий семінар «Публікації та академічна доброчесність» для аспірантів ОНП «Освітні, педагогічні науки» та ОНП «Психологія» та навчально-педагогічного персоналу кафедри. Семінар дозволив освітити та актуалізувати питання сучасних

Обговорення проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти

На зас. кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна протокол № 4 від 08.02.2023 було ухвалено рішення про затвердження та розміщення Проєкту Освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні

Онлайн зустріч з науковцями університету Virginia Tech

Незважаючи на війну, НТУ «ХПІ» продовжує активно працювати та зміцнювати міжнародне співробітництво. На кафедрі педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.Зязюна 03.02.23 року відбулася онлайн зустріч із представниками Школи Освіти університету Virginia Tech, США, на якій обговорювалися перспективи

Відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів ОП «Педагогіка вищої школи»

Друзі! 1 грудня 2022 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів ІІ (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Педагогіка вищої школи». Не дивлячись на вкрай складні умови, ми продовжуємо працювати і знаходити можливість для проведення таких важливих заходів в нашому улюбленому ХПІ.

Аспіранти першого року навчання виступили на засіданні кафедри

2 листопада 2022 року відбулось засідання кафедри, на якому були обговорені теми дисертаційних робіт та Індивідуальні плани аспірантів 1-го курсу. Заст. зав. кафедри з наукової роботи доц. С.М. Резнік доповіла про підготовку та подання в електронному вигляді всіма аспірантами кафедри

ВИСТУП АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ НА МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

19-21 жовтня 2022 року у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбулась XXX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2022)». Організатори конференції: НТУ «ХПІ» (Україна), Мішкольцький університет (Угорщина), Магдебурзький університет ім. Отто фон Геріке (Німеччина), Софійський

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ГРОМАДЯНКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

19 жовтня 2022 року відбулось  вступне випробування в аспірантуру за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» на корпоративній платформі офіс 365. Вступне випробування у іноземної громадянки з Туркменістану Курбанової Малохат Шеріпбаєвни приймала предметна комісія (голова комісії – гарант ОНП «Освітні, педагогічні

Повсякденна освітня діяльність майбутніх психологів

Незважаючи на всі обставини, що склалися, наші психологи проходять практичну підготовку як на місцях, так і оффлайн. Так в рамках практики протягом вересня продовжилася плідна співпраця із бібліотекою НТУ “ХПІ”. Зокрема, студенти підготували цикл лекцій-презентацій для підтримки бібліотекарів в умовах

ДОКТОРСЬКИЙ ІСПИТ

19 та 20 вересня 2022 року на кафедрі відбувся докторський іспит аспіранта четвертого року навчання Ігоря Олександровича Горбача. Докторський іспит є формою повторного, узаганюючого контролю. Відповідно до цього докторський іспит, з одного боку, поглиблює та зміцнює отримані результати навчання аспірантів

АТЕСТАЦІЯ АСПІРАНТІВ У ВЕРЕСНІ 2022 року

  14.09.2022 р. на засіданні кафедри відбулась чергова атестація аспірантів на корпоративній платформі офіс 365. Затверджено підсумкову атестація аспіранта четвертого року навчання І.О. Горбача, а також атестація аспірантів третього року навчання Н.В. Кравцової, Т.В. Жушми, Ю.І. Гуренко, К.Ю.Підгорного та аспірантів

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗА ФАХОМ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Вступне випробування в аспірантуру за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» відбувся 1 вересня 2022 року, о 11.00 год. на корпоративній платформі офіс 365. Екзамен приймала екзаменаційна комісія у складі: голова предметної комісії – гарант ОНП, д.пед.н., проф. Ігнатюк О.А. зав.

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Лідери ХХІ століття. Погляд у майбутнє»

Незважаючи на бойові дії, науковці усієї України та нашої кафедри, зокрема, продовжують свою дослідницьку роботу. Ми підтримуємо заклик Президента України щодо повноцінного відновлення діяльності, щоб наблизити перемогу та зміцнити тил. А отже: 22 – 23 жовтня 2022 року на базі

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ

На початку липня було проведено анкетне опитування аспірантів кафедри. В опитуванні «Оцінювання індивідуальної освітньої траєкторії» та «Оцінювання задоволеності комфортними умовами та безпекою у ЗВО» взяли участь 13 осіб, всі аспіранти, які наразі навчаються за ОНП «Освітні, педагогічні науки». В опитуванні

ГУГЛ-ФОРМИ ОПИТУВАННЯ АСПІРАНТІВ

Шановні аспіранти! Запрошуємо вас прийняти участь в опитуваннях стосовно навчання за Освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки». Анкета оцінювання індивідуальної освітньої траєкторії https://forms.gle/upUewV8UeLswzki16 Анкета оцінювання задоволеності комфортними умовами та безпекою у ЗВО https://docs.google.com/forms/d/1d9SQfXQjtRRLP6uLr2GikJ0QMlVTOTu1ETM3XSxpV3o/edit Методи та методологія педагогічного дослідження: анкета оцінювання якості

ОБГОВОРЕННЯ ОНОВЛЕНИХ ВИМОГ ДО ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

27 червня 2022 року відбулось засідання методичної комісії спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» на корпоративній платформі Office365, під час якого члени робочої групи ОП «Педагогіка вищої школи» обговорили та затвердили оновлені вимоги до написання, оформлення та захисту випускних кваліфікаційних робіт

На кафедрі відбувся захист кваліфікаційних робіт бакалаврів

Друзі! Ось настав час, коли наші здобувачі стали дипломованим бакалаврами🥳 Всього захистилися 79 здобувачів, з них 7 іноземців😎 Останнє півріччя стало для усіх українців викликом, але ми змогли подолати усі перешкоди та успішно провели захисти цьогоріч. Так звісно ми сумуємо

Обговорення ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення»

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Управління в сфері соціального забезпечення» розроблена відповідно до вимог стандарту вищої освіти України для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення». У змісті ОПП «Управління в сфері соціального забезпечення» враховані вимоги

ОБГОВОРЕННЯ ОНП PhD «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

18 травня 2022 року відбулось засідання кафедри на корпоративній платформі офіс365, під час якого аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри обговорили ОНП «Освітні, педагогічні науки». У висловлюваннях аспірантів та викладачів відзначалось позитивні сторони, актуальність та затребуваність ОНП. У сьогоднішніх складних умовах

Увага абітурієнтів спеціальності 053 ПСИХОЛОГІЯ!

Шановні абітурієнти!!!  ОБОВ’ЯЗКОВО приєднуватеся до телеграм каналу за посиланням  https://t.me/+0SRdYiEckuJjYWQy Це даст  можливість оперативно  сповіщати вас про новини нашої приймальної компані.

Зустріч з психологом-практиком Світланою Санжаренко

Не втомлюємося ділитися з вами гарними новинами👌 До наших здобувачів завітала психологиня ( (наша випускниця) –  гештальт-консультант, що має досвід роботи більше 10 років с дорослими людьми, підлітками та дітьми. Проблематика, що була піднята була вкрай актуальною. Під час зустрічі

Обговорення ОПП Психологія 2022

На сьогодні у нашої країни стоїть багато викликів, ми всі це розуміємо! Вважаємо важливим також підтримувати та продовжувати забезпечення якості вищої освіти. Професія Психолога сьогодні є однією із найзатребуваних, тож відповідно до цього і у межах постійного моніторінгу ОПП Психологія

Розклад весняної екзаменаційної сесії студентів факультету соціально-гуманітарних технологій

До уваги студентів! Розклад весняної екзаменаційної сесії студентів факультету соціально-гуманітарних технологій

До уваги випускників! Графік захисту кваліфікаційних випускних робіт

Графік захисту кваліфікаційних випускних робіт

Випускниця кафедри поділилась досвідом із аспірантами

23.02.2022 р. на занятті аспірантів по дисципліні «Методи та методологія педагогічних досліджень» відбулась їх зустріч із випускницею кафедри програми PhD, доктором філософії освітніх, педагогічних наук, дослідницею проблем професійної відповідальності Зінченко Ліною Володимирівною. Темою зустрічі була «Відповідальність науковця та вибір методів

АУДИТОРНІ ЗАНЯТТЯ АСПІРАНТІВ ПРОХОДЯТЬ ЦІКАВО ТА КОРИСНО

16.02.2022 р. на занятті аспірантів з дисципліни «Методи та методологія педагогічних досліджень» відбулась їх зустріч із провідним вченим, представником роботодавців фахівців освітніх, педагогічних наук, завідувачем кафедри освіти та управління навчальним закладом Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), доктором педагогічних наук, професором

Зустріч з педагогом і психологом Павленко Мариною Олександрівною

Шановні друзі! Починаємо цикл зустрічей із психологами-практиками👌😀 Сьогодні до нас (бакалаврів та магістрів) завітала Павленко Марина Олександрівна – педагог, практикуючий дитячий психолог, інструктор раннього розвитку, казкотерапевт, член Асоціації професійних психологів м. Харкова. А головне наша випускниця😎. Вона розповіла про специфіку