Фаховий семінар апробації результатів дисертаційного дослідження аспірантки Жушми Тетяни Віталіївни

17.04.2024 на засіданні кафедри відбувся фаховий семінар аспірантки 4-го року навчання Жушми Тетяни Віталіївни Віталіївну щодо дисертаційної роботи: «Формування лідерських якостей майбутніх педагогів вищої школи у закладах вищої освіти». Головуючою на засіданні була завідувачка кафедри, д-р. психол. н, проф. Ніна Вікторівна Підбуцька.

Т. В. Жушма виступила з доповіддю стосовно результатів дисертаційного дослідення та дала відповіді у повному обсязі на поставленні запитання.

Свою оцінку роботи дали експерти: доцентка кафедри, канд. пед. н., доц. Резнік Світлана Миколаївна та доцентка кафедри, канд. пед.н., доц. Солодовник Тетяна Олександрівна.

На засіданні кафедри виступив науковий керівник, професор кафедри, д-р. пед. н., проф. Романовський Олександр Георгійович.

На засіданні кафедри було ухвалено рішення про те, що дисертація Т. В. Жушми є завершеною кваліфікаційною науковою працею, що має наукову новизну, теоретичну та практичну цінність та відповідає Постанові КМУ від 12.01.2022 р. №44. Рішенням кафедри було рекомендовано дисертацію Т.В. Жушми до публічного захисту у разовій спеціалізованій вченій раді в галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» після її утворення рішенням вченої ради НТУ «ХПІ» та введення в дію відповідного наказу.