Обговорення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» на методичній комісії

04.01 2024 відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки» (освітній рівень – магістр) на методичній комісії із залученням провідних викладачів кафедри.

Було враховано виклики сучасності, всі рекомендації, побажання та зауваження стейкголдерів, відділу забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ» та здобувачів магістерського рівня.

Модернізований проєкт ОПП буде викладено на сайті для громадського обговорення.