ОБГОВОРЕННЯ ОНП PhD «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

18 травня 2022 року відбулось засідання кафедри на корпоративній платформі офіс365, під час якого аспіранти та науково-педагогічні працівники кафедри обговорили ОНП «Освітні, педагогічні науки».

У висловлюваннях аспірантів та викладачів відзначалось позитивні сторони, актуальність та затребуваність ОНП. У сьогоднішніх складних умовах героїчної боротьби України проти воєнної агресії потрібно пам’ятати, що висококваліфіковані науково-педагогічні кадри – важлива умова майбутнього розвитку та розбудови нашої країни відповідно до національних цінностей та самобутності.

Відповідно до мети ОНП наші майбутні доктори філософії з освітніх, педагогічних наук зможуть привносити та досліджувати інноваційні ідеї у сферах військової, гуманітарної, інженерної, пенітенціарної освіти.

За результатами спільного обговорення аспірантів та викладачів було прийнято рішення залишити мету, зміст та програмні результати навчання ОНП «Освітні, педагогічні науки» без змін.