VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів»

25 травня відбулися заходи традиційної VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів».
Конференція пройшла у дистанційному режимі. Учасниками конференції стали представники України, Республики Білорусь, Румунії, Молдови, Словаччини, Франції, Латвії.
Організатором конференції став Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» разом з Національною академією педагогічних наук України, а також Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститутом проблем виховання НАПН України, Іінститутом вищої освіти НАПН України, Петрошанським університетом (Румунія), Міжнародним інститутом Менеджменту «IMI-NOVA» (Молдова), Балтійською Міжнародною академією (Латвія)
Сьогоднішньою конференцією ми віддали шану пам’яті великому педагогу і філософу сучасності академіку Івану Андрійовичу Зязюну.
До оргкомітету конференції надійшли 134 доповіді з 14 міст України: Дніпропетровська; Запоріжжя; Київа; Львіва, Маріуполя, Миколаїва, Одеси, Полтави; Сум; Черкас; Чугуєва, Херсона, Харківа.
У конференції взяли участь:
-Академиков НАПН України – 5
– Членів кореспондентів НАН та НАПН України – 6
– Докторів (професорів) – 35
– Кандидатів наук (доцентів) – 41
– викладачів (асистентів) – 21
– магістрантів (аспірантів) – 14
– студентів – 12
З доповідями виступили:
Сокол Євген Іванович – Ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор.
Ничкало Неллі Григорівна – Академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Бабаєв Володимир Миколайович – Ректор Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, почесний академік НАПН України, доктор наук з державного управління, професор
Філіпчук Георгій Георгійович – Почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Раду Сорин Михай –Ректор Петрошанського університету (Румунія), доктор технічних наук, професор.
Іліаш Ніколає – Почесний Президент Петрошанського університету (Румунія), доктор технічних наук, професор.
Рєйлян Валентин – ректор Международного Института Менеджмента ИМИ-НОВА, профессор, доктор хабилитат (Молдова, Кишинев);
Фетинюк Валентина – проректор Міжнародного Інституту Менеджменту «IMI-NOVA» доктор економічних наук, доцент (Молдова, Кишинев).
Оффенберг Юліан – професор Петрошанського університету (Румунія), С. Ромгаз – FIGN Depogaz Ploiești.
Оффенберг Александра – професор Петрошанського університету (Румунія).
Нестуля Олексій Олексійович – ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, професор.
Нестуля Світлана Іванівна – Директор навчально-наукового інституту лідерства Полтавського університету економіки і торгівлі, професор кафедри педагогіки та суспільних наук, доктор педагогічних наук.
Литвинова Світлана Григорівна – Заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, доктор педагогічних наук.
Кузьмінський Анатолій Іванович – професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук.
Лавриненко Олександр Андрійович – завідувач відділом змісту і технологій навчання дорослих Інституту професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Семенова Алла Василівна – Директор навчально-наукового центру «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» Державного університету інтелектуальних технологій і зв”язку (м.Одеса), доктор пед.наук, професор.
Васянович Григорій Петрович – директор Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України, почесний академік НАПН України, доктор педагогічних наук, профессор.
Дегтяр Андрій Олегович – професор кафедри публічного управління та підприємства Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», доктор наук з державного управління, професор.
Пєхота Олена Миколаївна – директор Центру «Європейська освіта дорослих», голова Громадської ради з освіти дорослих, професор кафeдри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Хмельницької гуманітарно-пeдагогічної академії, доктор пeдагогічних наук, професор.
Рибалка Валентин Васильович – головний науковий співробітник відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор психологічних наук, професор
Помиткін Едуард Олександрович – директор Психологічного консультативно-тренінгового центру, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор психологічних наук, професор
Романовський Олександр Георгійович – завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
Під час конференції її учасники обговорили проблеми сучасної освіти, запропонували конкретні шляхи їх вирішення, які знайдуть своє відображення в її матеріалах. Матеріали доповідей будуть опубліковані в Збірнику наукових праць конференції, а також розміщені на сайті Національної академії педагогічних наук України, а також в репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».