ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ГРОМАДЯНКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

19 жовтня 2022 року відбулось  вступне випробування в аспірантуру за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» на корпоративній платформі офіс 365. Вступне випробування у іноземної громадянки з Туркменістану Курбанової Малохат Шеріпбаєвни приймала предметна комісія (голова комісії – гарант ОНП «Освітні, педагогічні науки» д.пед.н., проф. О.А. Ігнатюк).

Готовність абітурієнта до навчання за третім освітньо-науковим рівнем по спеціальності визначалась по Програмі вступного випробування, складеної відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю
011 «Освітні, педагогічні науки» для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

На фото: початок екзамену

На фото: ідентифікація вступників

На фото: вибір білету через генератор випадкових чисел

На фото: отримання білету

На фото: бесіда із Малахат

На фото: предметна комісія обговорює бал вступного випробування