АСПІРАНТИ ВНОСЯТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЄКТУ ОНП «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

 

На засіданні кафедри 15 березня 2023 року були затверджені пропозиції аспірантів стосовно проєкту ОНП «Освітні, педагогічні науки».

Рис. 1 – Розгляд пропозицій аспірантів до проєкту ОНП на зас. кафедри

Доц. С.М. Резнік повідомила про те, що проєкт ОНП «Освітні, педагогічні науки» після затвердження науково-педагогічним складом кафедри на зас. каф. 08.02.2023, протокол № 4 було розміщено для громадського обговорення на сайті кафедри та сайті аспірантури. Аспіранти спец. 011 обговорили Проєкт та мають пропозицію, яку оголосить від імені аспірантів аспірантка 2-го року навчання Кузнецова Ганна Анатоліївна.

Аспірантка Г.А. Кузнецова повідомила про те, що 7 березня було організовано зустріч аспірантів  у комунікаційному просторі Телеграм з приводу обговорення пропозицій до проєкту ОНП за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Рис. 2 – Зустріч аспірантів у Телеграм та обговорення проєкту ОНП

Аспірантка Г.А. Кузнецова відзначила, що було запропоновано внести доповнення до мети освітньо-наукової програми, а саме: додати до фрази «проведення власних наукових досліджень» таке словосполучення «з дотриманням академічної доброчесності».

Рис. 3 – Виступ аспірантки Г.А. Кузнецової щодо пропозицій аспірантів до проєкту ОНП на зас. кафедри

Мета ОНП «Освітні, педагогічні науки» при внесенні змін буде такою: Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, попит на які має сучасний ринок освітніх послуг, здатних генерувати нові ідеї із урахуванням регіонального та галузевого контекстів, готових до наукової, дослідницько-інноваційної та професійно-педагогічної діяльності в галузі освіти/педагогіки та комплексного вирішення актуальних проблем в освітній сфері; опанування дидактичної та педагогічної майстерності, методології наукової та педагогічної діяльності, проведення власних наукових досліджень з дотриманням академічної доброчесності, результати яких повинні мати наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Рис. 4 – Виступ аспірантки Г.А. Кузнецової щодо пропозицій аспірантів до проєкту ОНП на засіданні кафедри

Доц. Резнік С.М.: попросила підтримати пропозиції аспірантів й вони були затверджені на засіданні кафедри.

Рис. 5 – Затвердження пропозицій аспірантів до проєкту ОНП на засіданні кафедри