ДОКТОРСЬКИЙ ІСПИТ

19 та 20 вересня 2022 року на кафедрі відбувся докторський іспит аспіранта четвертого року навчання Ігоря Олександровича Горбача. Докторський іспит є формою повторного, узаганюючого контролю. Відповідно до цього докторський іспит, з одного боку, поглиблює та зміцнює отримані результати навчання аспірантів відповідно до освітньої й розвиваючої функції контролю, а, з іншої сторони, дозволяє отримати вихідну оцінку РН, що сприяє якості здійснюваного педагогічного контролю в університеті.

Екзамен приймала комісія у складі:

– голова комісії – гарант ОНП, д.пед.н., проф. Ігнатюк О.А.

– к.пед.н., доц. Гура Т.В.

– к.пед.н., доц. Резнік С.М.

Процедура проведення докторського іспиту відповідала Положенню про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» та Положенню про докторський іспит зі спеціальності аспірантів.

19 вересня 2022 року відбулась теоретична частина Іспиту.

На фото: аспірант та члени екзаменаційної комісії

На фото: вибір білету через генератор випадкових чисел

На фото: аспірант отримує білет

На фото: відповідь аспіранта

20 вересня 2022 року відбулась друга частина Докторського іспиту.

На фото: аспірант та члени екзаменаційної комісії на другий день іспиту

На фото: усне опитування та бесіда екзаменаційної комісії з аспірантом щодо письмового звіту по дослідженню та публікацій