ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА АСПІРАНТІВ

Аспіранти третього курсу кафедри успішно пройшли педагогічну практику з 04.10.21 р по 12.12.21 р. У аспіранта К.Ю. Підгорного базою практики був Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», у аспірантки Ю.І. Гуренко – Територіально відокремлене відділення «Камянська філія академії державної пенітенціарної служби». У аспірантів Т.В. Жушми та Н.В. Кравцової – НТУ «ХПІ».

Кожен із аспірантів виконав план своєї педагогічної практики повною мірою, зокрема, провів 10 аудиторних занять. Зміст педагогічної практики відповідав їх темам дисертацій. Звіти практики затверджено на засіданні кафедри ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна 15.12.2021.

На фото: аспірант К.Ю. Підгорний проводить заняття у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

На фото: аспірантка Ю.І. Гуренко проводить заняття у Територіально відокремленому відділенні «Камянська філія академії державної пенітенціарної служби»

На фото: аспірантка Н.В. Кравцова проводить заняття на кафедрі «Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

На фото: аспірантка Т.В. Жушма проводить заняття на кафедрі педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»