ВИСТУП АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ НА V МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

28-29 жовтня 2021 року кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна провела V Міжнародну науково-практичну конференцію «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій для управління соціальними системами» («Leaders of the ХХІ century. Personality formation of charismatic leader on the basis of humanitarian technologies for social systems management»)
У конференції взяли участь 124 учасника з таких країн: Україна, Молдова, Франція, Румунія, Боснія, Японія, Туркменістан, Азербайджанська Республіка, Марокко. Серед учасників: 2 академіка; 4 члена-кореспондента, 27 докторів наук; 36 кандидатів наук; 18 викладачів та вчителів; 21 здобувач третього рівня вищої освіти; 16 здобувачів першого та другого рівня вищої освіти.
Аспіранти кафедри мали можливість долучитись до роботи конференції й прослухати доповіді як провідних українських вчених, так і міжнародної спільноти, а також представити результати власних досліджень англійською мовою перед учасниками конференції.

На фото: із привітальним словом до учасників конференції виступає ректор НТУ «ХПІ» чл.-коресп. НАН України, д.т.н., проф. Є. Сокол

На фото: із привітальним словом виступає ведучий конференції, зав.каф. ППУСС ім. акад. І.А. Зязюна, чл.-коресп. НАПН України, д.пед.н., проф. О. Романовський

На фото: виступає професор кафедри філософії і політології Харківського Національного університету міського господарства ім. О. М.Бекетова, д.філос.н., проф. В. Корженко (Україна, м. Харків)

На фото: виступає invited prorector, IMI-Nova International Management Institute, PhD in economic, associate professor Valentina Fetiniuc (Молдова)

На фото: виступає ректор ЗВО Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор історичних наук, проф. О. Нестуля (Україна, м. Полтава)

На фото: виступає професор кафедри педагогіки і психології соціальної роботи і менеджменту Глухівського Національного педагогічного університету ім. О. Довженка, чл.-коресп. НАПН України, д.пед.н., проф. А. Кузьмінський (Україна, м. Глухів)

На фото: виступає заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, д.пед.н., проф. С. Литвинова (Україна, м. Київ)

На фото: researcher at the Training, Research and Production Center of the National University of Civil Defense of Ukraine, PhD in public administration P. Aliyeva (Азейбарджан)

На фото: виступ Soukaina Amkhayen (Марокко)

На пленарному засіданні конференції 28 жовтня шість аспірантів кафедри (Х. Курбанова, П. Пономаренко, Ю. Гуренко, А. Лозко, С. Гончарук, О. Горбач) представили результати своїх досліджень для української та міжнародної спільноти дослідників.

Х. Курбанова – аспірантка першого року навчання із Туркменістана виступила із доповіддю «Developed emotional intelligence of a teacher-leader is a guarantee of professional competence of future engineers of a higher technical educational institution».

На фото: виступ аспірантки Х. Курбанової

На фото: виступ аспірантки Ю. Гуренко

На фото: виступає аспірант кафедри І. Горбач

На фото: виступає аспірант кафедри П. Пономаренко

На фото: виступає аспірант кафедри А. Лозко

На фото: виступає аспірант кафедри С. Гончарук