Історія інституту

Історія інституту починається у 1996 р., коли між Харківським державним політехнічним університетом (нині НТУ «ХПІ») та Університетом внутрішніх справ (нині Харківський національний університет внутрішніх справ – ХНУВС) було підписано договір про сумісну діяльність в сфері надання освітніх послуг. Результатом діяльності навчальних закладів в рамках цього договору стало створення економіко-правового факультету (ЕПФ). Спільний факультет мав за мету підготовку студентів водночас за напрямами «менеджмент» та «право». Для цього було складено інтегральний навчальний план, що містив дисципліни освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів за двома напрямами. Очолив факультет доктор технічних наук, професор Івін Леонід Миколайович.

У 1996 р. факультет зробив перший набір студентів на навчання за двома напрямами: на денну форму навчання було прийнято 73 студенти, а на заочну – 56. Для роботи факультету було відведено окремий корпус, де були обладнані навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, бібліотека і читальні зали, буфет.

Перший випуск бакалаврів менеджменту відбувся на ЕПФ у 2000 р., а у 2001 – випустили бакалаврів права, перших спеціалістів факультет випустив в 2002 р. Випускники ЕПФ одержали два дипломи: економіста-менеджера у НТУ «ХПІ» та юриста у ХНУВС, що дозволило їм працювати в органах внутрішніх справ, судах, комерційних банках, на підприємствах різних форм власності, в органах місцевого самоврядування. Інтегральна освіта одержала високу оцінку і в роботодавців, і у самих випускників факультету. У деякі роки кількість студентів на факультеті сягала 600 осіб.

У 2007 р. ЕПФ було реорганізовано у факультет інтегральної підготовки (ФІП), а з 2008 р. його очолив професор Кіпенський Андрій Володимирович. Заступниками декана залишилися: з навчальної роботи – старша викладачка кафедри менеджменту і оподаткування Прохоренко О.В., з організаційно-виховної роботи – доцент кафедри менеджменту і оподаткування Горбунов М.П. 2009 р. до складу ФІП було переведено кафедри права (завідувачка – професор Перевалова Л.В.), філософії (завідувач – доцент Бардін О.М.), етики, естетики та історії культури (завідувачка – доцент Петутіна О.О.).

На факультеті було створено вчену раду (вчена секретарка – доцента кафедри етики, естетики та історії культури Вандишева-Ребро Н.В.), проведені загальні збори та обрано профспілкове бюро (голова – доцентка кафедри права Аврамова О.Є.), призначено заступників декана факультету з наукової роботи (доцентка кафедри філософії Годзь Н.Б) та методичної роботи (доцент кафедри етики, естетики та історії культури Красіков М.М). Факультет розпочав випуск власного Вісника НТУ «ХПІ», серія «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства». За цей час співробітники ФІП організували та провели декілька міжвузівських конференцій, семінарів, конкурсів, а у 2015 р. до 130-річчя НТУ «ХПІ» – культурологічний фестиваль «ХПІ мистецький: особистості».

Для забезпечення інтегральної підготовки були укладені угоди з Національною юридичною академією ім. Ярослава Мудрого (2009 р.), з Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди (2011 р.), з Московським університетом ім. С.Ю. Вітте (2012 г.). З метою розширення спектру освітніх послуг на ФІП, кількість спеціальностей поступово була збільшена до десяти. Вперше в університеті розпочата підготовка магістрів за заочною формою навчання. Студенти факультету мали можливість не тільки навчатися за двома спеціальностями, але й приймати участь у наукових конференціях і семінарах, успішно займатися спортом та художньою самодіяльністю.

На початку 2016 р. факультет інтегральної підготовки перейменовано на факультет соціально-гуманітарних технологій. До складу факультету разом з контингентом студентів (понад 800 осіб) переведені кафедри: ділової іноземної мови та перекладу (завідувачка – професор Бадан А.А.), інтелектуальних комп’ютерних систем (завідувачка – професор Шаронова Н.В.), педагогіки і психології управління соціальними системами (завідувач – професор Романовський О.Г.), соціології та політології (завідувач – професор Бурега В.В.), фізичного виховання (завідувач – доцент Юшко О.В.).

У 2018 р. відповідно до рішення Вченої Ради НТУ “ХПІ” до складу факультету були переведені кафедри історії науки та техніки (завідувач – професор Скляр В.М.) та політичної історії (завідувач – професор Ніколаєнко В.І.).

У виданні “Факультет соціально-гуманітарних технологій НТУ «ХПІ». Історія. Досягнення. Перспективи” можна ознайомитися з історією створення й становлення факультету соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Наведені дані про кафедри, що входять до складу факультету, їхні історії та сучасну діяльність, відомості щодо провідних викладачів та науковців.

В рамках глобальної зміни структури НТУ “ХПІ” до складу студентів факультету СГТ в лютому 2021 року було переведено контингент студентів заочної форми навчання за спеціальностями, які на факультеті (загальний контингент факультету збільшився на 300 осіб). В продовження реорганізації, на початку 2022 року факультет соціально-гуманітарних технологій було перейменовано на Навчально-науковий інститут соціального-гуманітарних технологій НТУ “ХПІ”.