Кафедри

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, професор БАДАН Антоніна Анатоліївна

Здійснює підготовку за спеціальністю 035 “Філологія” (освітня програма “Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська, друга  – німецька”).

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців) та магістр  (термін навчання 1 рік 4 місяці).

Випускникам надаються кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр з філології Магістр з філології (Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська, друга  – німецька)

Контакти:  тел.: 707-60-62. Навчальний корпус У2, поверх 4, кімната 409.
E-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор ШАРОНОВА Наталія Валеріївна

Здійснює підготовку за спеціальністю 035 “Філологія” (освітня програма “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”).

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців) та магістр (термін навчання 1 рік 4 місяці).

Випускникам надаються кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр з філології Магістр з філології (Прикладна лінгвістика)

Контакти:  тел.: 707-64-60. Навчальний корпус У5, поверх 4, кімната 403.
E-mail: ikskafedra@ukr.net

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами
ім. академіка І.А. Зязюна

Завідувач кафедри – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгійович

Здійснює підготовку за спеціальностями 053 “Психологія” (освітня програма “Психологія”), 011 “Освітні, педагогічні науки” (освітня програма “Педагогіка вищої школи”) та 281 “Публічне управління та адміністрування” (освітня програма “Адміністративний менеджмент”).

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців – денна та заочна форма навчання) й магістр (термін навчання: 1 рік 4 місяці – денна форма; 1 рік 6 місяців – заочна форма).

Випускникам надаються кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр з психології Професіонал в галузі психології
Викладач вищих навчальних закладів
Професіонал в галузі публічного управління та адміністрування

Контакти:  тел.: 707-64-90, 707-60-42. Навчальний корпус У2, поверх 2, кімната 275.
E-mail: ppuss@kpi.kharkov.ua

Кафедра права

Завідувач кафедри – кандидат філософських наук, доцент ПЕРЕВАЛОВА Людмила Вікторівна

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів кафедри в наукових конференціях та семінарах, підготовку вчених вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів університету.

Контакти:  тел.:  707-62-09. Навчальний корпус У1, поверх 8, кімната 805.
E-mail: olaolaola@ukr.net

Кафедра соціології і публічного управління

Завідувач кафедри – доктор наук державного управління, професор  МОРОЗ Володимир Михайлович

Здійснює підготовку за спеціальністю 054 “Соціологія” (освітня програма “Соціологія забезпечення економічної діяльності”).

Випускники отримують кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр соціології Магістр соціології

Контакти:  тел.: 707-68-36. Навчальний корпус У1, поверх 8, кімната 807.
E-mail: socipol2015@gmail.com

Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Завідувач кафедри – доктор історичних наук, професор СКЛЯР Володимир Миколайович

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень за темами: «Духовна культура України: історія та сучасність», «Історія розвитку науково-освітнього і промислового потенціалу Слобідської України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.», участь викладачів в наукових конференціях та семінарах, підготовку науковців вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів.

Контакти:  тел.: 707-68-29. Навчальний корпус У1, поверх 7, кімната 705.
E-mail: ukin.khpi@gmail.com

Кафедра фізичного виховання

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент ЮШКО Олексій Володимирович

Здійснює підготовку за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт” (освітня програма “Фізична культура і спорт”).

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців) й магістр (термін навчання 1 рік 4 місяці).

Випускникам надаються кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр з фізичного виховання Викладач фізичного виховання, дослідник спорту

Контакти:  тел.: 704-14-00, 704-13-98. Учбово-спортивний комплекс НТУ “ХПІ”.
E-mail: hpi.fksport@gmail.com

Кафедра філософії

Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор ТАРАРОЄВ Яків Володимирович

Викладачі кафедри філософії читають наступні навчальні курси:
«Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання);
«Сучасні філософські проблеми наукового пізнання» для підготовки магістрів всіх спеціальностей;
«Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для підготовки аспірантів усіх спеціальностей.

Контакти:  тел.: 707-60-20. Навчальний корпус У1, поверх 9, кімнати 904-907.
E-mail: philosophy.ntukpi@gmail.com