Кафедри

Кафедра ділової іноземної мови та перекладу

Завідувачка кафедри – кандидатка філологічних наук, професорка БАДАН Антоніна Анатоліївна

Здійснює підготовку за спеціальністю 035 “Філологія” (освітня програма “Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська”).

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців) та магістр  (термін навчання 1 рік 4 місяці).

Випускникам надаються кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр філології за спеціалізацією германські мови та література (переклад включно), перша – англійська, друга  – німецька Магістр філології за спеціалізацією германські мови та література (переклад включно), перша – англійська, друга  – німецька

Контакти:  тел.: 707-60-62. Навчальний корпус У2, поверх 4, кімната 409.
E-mail: tihonravov@kpi.kharkov.ua

 

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем

Завідувачка кафедри – докторка технічних наук, професорка ШАРОНОВА Наталія Валеріївна

Здійснює підготовку за спеціальністю 035 “Філологія” (освітня програма “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”).

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців) та магістр (термін навчання 1 рік 4 місяці).

Випускникам надаються кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика  Магістр філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика

Контакти:  тел.: 707-64-60. Навчальний корпус У5, поверх 4, кімната 403.
E-mail: ikskafedra@ukr.net

Кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами
ім. академіка І.А. Зязюна

Завідувачка кафедри – докторка педагогічних наук, професорка ПІДБУЦЬКА Ніна Вікторівна.

Здійснює підготовку за спеціальностями 053 “Психологія” (освітня програма “Психологія”), 011 “Освітні, педагогічні науки” (освітня програма “Педагогіка вищої школи”) та 232 “Соціальне забезпечення” (освітня програма “Управління в сфері соціального забезпечення”).

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців – денна та заочна форми навчання) й магістр (термін навчання: 1 рік 4 місяці – денна та заочна форми навчання).

Випускникам надаються кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр з психології Магістр психології
Бакалавр з соціальної роботи Магістр освітніх, педагогічних наук
Магістр з соціального забезпечення

Контакти:  тел.: 707-64-90, 707-60-42. Навчальний корпус У2, поверх 2, кімната 275.
E-mail: ppuss@kpi.kharkov.ua

Кафедра права

Завідувачка кафедри – кандидатка юридичних наук, доцентка ЛИСЕНКО Ірина В’ячеславівна

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень, участь викладачів кафедри в наукових конференціях та семінарах, підготовку вчених вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів університету.

Контакти:  тел.:  707-62-09. Навчальний корпус У1, поверх 8, кімната 805.
E-mail: olaolaola@ukr.net

Кафедра соціології і публічного управління

Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор  МОРОЗ Володимир Михайлович

Здійснює підготовку за спеціальністю 054 “Соціологія” (освітня програма на першому рівні – “Соціологія управління”, на другому рівні – “Соціологія забезпечення економічної діяльності”) та 281 “Публічне управління та адміністрування” (освітня програма на першому рівні – “Цифрове врядування”, на другому рівні –  “Адміністративний менеджмент”).

Випускники отримують кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр з соціології Магістр соціології
Бакалавр публічного управління та адміністрування Магістр публічного управління та адміністрування

Контакти:  тел.: 707-68-36. Навчальний корпус У1, поверх 8, кімната 807.
E-mail: socipol2015@gmail.com

Бакалавр публічного управління та адміністрування

Кафедра українознавства, культурології та історії науки

Завідувачка кафедри – докторка історичних наук, професорка ТВЕРИТНИКОВА Олена Євгеніівна

Наукова діяльність кафедри спрямована на проведення наукових досліджень за темами: «Духовна культура України: історія та сучасність», «Історія розвитку науково-освітнього і промислового потенціалу Слобідської України наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.», участь викладачів в наукових конференціях та семінарах, підготовку науковців вищої кваліфікації, залучення до науково-дослідної діяльності студентів.

Контакти:  тел.: 707-68-29. Навчальний корпус У1, поверх 7, кімната 705.
E-mail: ukin.khpi@gmail.com

Кафедра фізичного виховання

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, професор ЮШКО Олексій Володимирович

Здійснює підготовку за спеціальністю 017 “Фізична культура і спорт” (освітня програма “Фізична культура і спорт”).

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр (термін навчання 3 роки 10 місяців) й магістр (термін навчання 1 рік 4 місяці).

Випускникам надаються кваліфікації:

Бакалавр Магістр
Бакалавр фізичної культури і спорту Магістр фізичної культури і спорту

Контакти:  тел.: 704-14-00, 704-13-98. Учбово-спортивний комплекс НТУ “ХПІ”.
E-mail: hpi.fksport@gmail.com

Кафедра філософії

Завідувач кафедри – доктор філософських наук, професор ТАРАРОЄВ Яків Володимирович

Викладачі кафедри філософії читають наступні навчальні курси:
«Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання);
«Сучасні філософські проблеми наукового пізнання» для підготовки магістрів всіх спеціальностей;
«Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для підготовки аспірантів усіх спеціальностей.

Контакти:  тел.: 707-60-20. Навчальний корпус У1, поверх 9, кімнати 904-907.
E-mail: philosophy.ntukpi@gmail.com